Hero_Dark

Aalto-yliopiston opiskelijat kerääntyivät tunnistamaan opiskelijajärjestön kasvihuonekaasupäästölähteitä AFRYn vastuullisuuskonsulttien avulla

Aalto-yliopiston opiskelijat kerääntyivät tunnistamaan opiskelijajärjestön kasvihuonekaasupäästölähteitä AFRYn vastuullisuuskonsulttien avulla

AFRYn Otaniemen yhteistyö- ja tapahtumatilassa järjestetyssä työpajassa Aalto-yliopiston opiskelijat pääsivät tutustumaan päästölaskennan perusteisiin AFRYn vastuullisuuskonsulttien avulla. Työpaja huipentui ryhmätehtäviin, joissa opiskelijat keskittyivät pohtimaan Teknologföreningen-osakunnan päästölähteitä ja ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi.

AFRYn Sustainability Consulting -tiimin vastuullisuusasiantuntijat Kaisa Kämäräinen ja Antti Huhtamäki tarjosivat asiantuntijuuttaan 22 osakunnan opiskelijalle yhteisen työpajan muodossa AFRYn tapahtuma- ja yhteistyötilassa Ota-AFRYllä. Aalto-yliopiston ruotsinkielinen osakunta Teknologföreningen on työskennellyt vastuullisuusasioiden parissa osakunnan omassa Projekt 0 -hankkeessa jo vuoden ajan. Hankkeessa on tavoitteena löytää ratkaisuja hiilineutraalin opiskelijatapahtuman järjestämiseen. Työpajaan osallistuneita opiskelijoita yhdisti halu oppia päästölaskennan vaiheista, sovellettavista laskentastandardeista ja hiilineutraaliuden tiekartoista sekä kuulla  töistä päästölaskennan parissa.

Työpajassa tutustuttiin päästölaskennan taustaan, teoriaan, keskeisiin käsitteisiin ja erityisesti GHG-protokollan pääperiaatteisiin. Ryhmätehtävien aikana Teknologföreningenin jäsenet pääsivät tunnistamaan osakunnan päästölähteitä GHG-protokollan Scope 1-3 -jaottelun mukaan. Ryhmät tunnistivat päästöjä monipuolisesti toisiaan täydentäen ja haastaen.

Teknologföreningenin jäseniä
Teknologföreningenin jäseniä Ota-AFRYllä
Teknologföreningenin jäsenet tunnistamassa osakunnan päästölähteitä
Teknologföreningenin jäsenet tunnistamassa osakunnan päästölähteitä

Työpajan ryhmätehtävien aikana Teknologföreningenin jäsenet tunnistivat muun muassa opiskelijaravintolaansa, tapahtumiin ja retkiin sekä sijoituksiin ja vuokrakiinteistöihin liittyviä suoria ja epäsuoria päästöjä jaotellen ne GHG-protokollan mukaisesti Scope 1 -, 2- ja 3-päästöiksi. Päästöjen tunnistamista seurasi työpajan luova osuus. Opiskelijat ehdottivat innovatiivisia ratkaisuja, joissa Alppi-matka tehtäisiin purjehtien ja junamatkaan turvautuen, uusi pakettiauto vaihdettaisiin yhteisomistuspakettiautoon sekä ruokahävikkiä vähennettäisiin pelillistämällä.

Työpaja kirvoitti keskustelua muun muassa ajatteluun vaikuttamisesta. Yksi opiskelijoiden huolenaihe oli yleinen piittaamattomuus ekologisista elämäntavoista. Vastuullisuuskonsulttien johdolla käyty keskustelu antoi eväitä kyseenalaistamiseen ja arkisia valintoja koskeviin näkökulmiin.

Lisätietoa

Emmaliina Kolari, emmaliina.kolari@afry.com

Teknologföreningen

Korkeakouluyhteistyö AFRYllä

Teemme tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ympäri Suomen. Olemme aktiivisesti mukana tukemassa ja kehittämässä suomalaisen korkeakoulutuksen laatua. Yhteistyömme korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen kanssa näkyy käytännön tekoina, esimerkiksi työelämälähtöisten kurssien, koulutusohjelmien kehittämisen, tutkimusohjelmien, opetusyhteistyön, harjoittelija- ja opinnäytetyöpaikkojen ja opiskelijavierailuiden muodossa. Opiskelijajärjestöt voivat lähettää meille sponsorointipyyntöjä tämän lomakkeen kautta.