Bioindustry growth

AFRY ei enää mukaan uusiin hiilivoimaloihin liittyviin hankkeisiin

14/12/2020

Uusi strategia nojaa entistä vahvemmin kestäviin ratkaisuihin

Pöyryn ja ÅF:n yhdistymisen seurauksena syntynyt AFRY vietti hiljattain uuden brändinsä vuosipäivää ja uudisti samalla strategiansa, joka paitsi tähtää kasvuun avainmarkkinoilla myös nojaa entistä voimakkaammin kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Sen mukaisesti AFRY on päättänyt, ettei yhtiö enää vuoden 2021 alusta lähtien ota uusia toimeksiantoja, joissa rakennetaan uusia hiilivoimaloita.

”Murroksessa olevan energiasektorin on vähennettävä fossiilisten polttoaineiden, erityisesti hiilen käyttöä globaaleihin päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi, ja uusiutuvan energian lähteiden osuutta on lisättävä merkittävästi. Päätös olla ottamatta enää uusia toimeksiantoja hiilivoiman uusinvestointeihin on konkreettinen toimenpiteemme, jolla edesautamme muutosta kohti päästötöntä energiaa”, sanoo AFRYn Suomen energialiiketoiminnasta vastaava johtaja Ilkka Heikkilä.

Aiemmin saadut hiilivoimaan liittyvät toimeksiannot AFRY hoitaa sovitusti asiakkaidensa kanssa. Jatkossa AFRY keskittyy tukemaan asiakkaitaan näiden matkalla kohti puhtaampaa energiantuotantoa. AFRYllä on ainutlaatuista uusiutuvan ja päästöttömän energian osaamista, joka auttaa energiamurroksen keskellä olevia asiakkaita.

Hiilellä tuotetun energian osuus energian kokonaiskulutuksesta Suomessa on ollut laskussa, mikä osin johtuu kivihiilen energiakäyttöä koskevasta vuoden 2029 toukokuussa voimaan astuvasta kiellosta. Vuoden 2020 alkupuolella hiilellä tuotettiin Tilastokeskuksen mukaan kuusi prosenttia energian kokonaiskulutuksesta*) , ja tammi-syyskuussa 2020 kivihiilen kulutus väheni 34 %**) vuoden takaisesta.

Edistääkseen hiilen energiakäyttöä korvaavia investointeja Suomen hallitus on varannut vuosille 2020–2022 yhteensä 90 miljoonaa euroa (30 miljoonaa euroa vuodessa) investointitukea hankkeille, jotka edistävät vapaaehtoista, nopeutettua luopumista kivihiilen energiakäytöstä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Vaikka hiilen merkitys energianlähteenä vähenee Suomessa, maailmalla on vielä useita alueita, joilla hiilellä tuotetaan merkittävä osa tarvittavasta energiasta. Globaali energiamurros ja muutoksen edistäminen kohti puhtaampaa energiaa vaatii huolellista tasapainottelua ympäristövaikutusten sekä taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten välillä.

Lisätietoja:

Ilkka Heikkilä - Head of BU Thermal Heat & Power, Renewables & Energy Markets

Ilkka Heikkilä

Liiketoimintajohtaja, lämpövoima ja uusiutuva energia

Ota yhteyttä: Ilkka Heikkilä

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.