Kuvituskuva: Mustikkakankaan teollisuusalue Utajärvellä

AFRY laatii Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueelle kiertotalouden käsikirjan

AFRY laatii Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueelle kiertotalouden käsikirjan

Kiertotalouden käsikirja on ensimmäinen askel kohti hiilineutraalia Mustikkakankaan teollisuusaluetta. Toimeksiantoon kuuluu myös päästölaskentatyökalu.

Utajärvi liittyi vuonna 2018 hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien HINKU-verkostoon, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueen tavoite on olla hiilineutraali teollisuuden toimintaympäristö. Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRY on valittu laatimaan alueelle kiertotalouden käsikirjan.

Kiertotalous on tärkeä keino ehkäistä ilmastonmuutosta ja tehostaa resurssien käyttöä rakennetussa ympäristössä. Nyt laadittavan kiertotalouden käsikirjan tavoitteena on parantaa kierrätysmateriaalien hyödyntämisen osaamista ja saada Mustikkakankaalle uusia kiertotalousyrityksiä. Jatkossa käsikirjaa ja laskentatyökalua voidaan hyödyntää myös muussa kuntien ja yritysten toiminnassa. Käsikirjatyön taustalla toimii kunnan resurssiviisauden tiekartta.

Kuvituskuva: Mustikkakankaan teollisuusalue Utajärvellä
AFRY laatii kiertotalouden käsikirjan Mustikkakankaan teollisuusalueelle Utajärvellä. Kuva: Petri Leskinen, Utajärven kunta

”Utajärven kunnan slogan on Hiiliviisaudesta elinvoimaa, mihin kiertotalous olennaisesti liittyy. Kiertotalouteen siirtyminen on välttämätöntä nyky-yhteiskunnassa, ja samalla se tuo säästöjä ja elinvoimaa kunnalle. Neitseellisten kiviainesten säästäminen, logistiikan hiilijalanjäljen pienentäminen, hiilinielujen rakentaminen kierrätysmateriaaleilla ja materiaalien uusiokäytön edistäminen on hiiliviisaan ajatusmaailman ytimessä”, kertoo elinympäristöjohtaja Petri Leskinen Utajärven kunnasta.

Käsikirjan ja laskentatyökalun merkittävin sovelluskohde on rakennusten purkamisesta syntyvän, kierrätettävän materiaalin hyödyntäminen voimakkaasti laajenevan Mustikkakankaan teollisuusalueen infrarakentamisessa. Tavoitteena on säästää rahaa ja luonnonvaroja hyödyntämällä materiaalit, jotka muuten päätyisivät jätteeksi. Purkamisesta syntyvät materiaalit on tarkoitus hyödyntää Utajärven alueella, mikä pienentää logistiikan päästöjä ja kustannuksia.

”On hienoa olla mukana kehittämässä Mustikkakankaan teollisuusaluetta yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Hanke toteuttaa vahvasti AFRYn missiota olla edistämässä muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Käsikirjassa pyrimme esittelemään monipuolisesti eri näkökulmia, reunaehtoja ja mahdollisuuksia infrarakentamisen kiertotalouteen liittyen nimenomaan Mustikkakankaan alueen kannalta”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Minna Pirilä AFRYltä.

AFRYn toimeksiantoon kuuluu myös kehittää laskentatyökalu, jonka avulla voidaan arvioida ja seurata infrarakentamisen ja muun kiertotaloustoiminnan aiheuttamia päästöjä ja kustannuksia.

Hankkeelle on myönnetty ympäristöministeriön valtionavustusta Kuntien Ilmastohankkeet -avustuksesta.

Lisätietoa:

Minna Pirilä - Head of Strategic Business Development

Minna Pirilä

Head of Strategic Business Development, Vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Minna Pirilä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.