Laakson yhteissairaala

AFRY mukana Laakson yhteissairaala -hankkeessa infrarakentamisen asiantuntijana – peruskivi muurattiin 6.10.

Peruskivi muurattiin 6.10. Laakson yhteissairaala -hankkeessa

AFRY on mukana Laakson yhteissairaala -hankkeessa, joka uudistaa Laakson sairaala-alueen ja rakentaa alueelle yli 900 sairaansijaa psykiatriselle sairaalahoidolle ja Helsingin sairaalalle. Lisäksi Laakson yhteissairaalan allianssi rakentaa sairaalarakennuksen HUSin oikeuspsykiatrialle Ohkolan alueelle Mäntsälään. Hankkeen peruskivi muurattiin 6.10.2023 Laakson sairaala-alueella Helsingissä.  

Helsingin kaupungin ja HUSin yhteinen sairaalahanke on yksi Suomen suurimpia.

Sairaalatoiminta tulee Helsingin alueella keskittymään kahdelle sairaala-alueelle, joista Meilahti-Laakso-alue on suurin ja merkittävin. Sairaalasta rakennetaan muuntojoustava niin, että sen toimintamallit ja tilat sopeutuvat myös muuttuviin tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.

Sairaala-alueella on tehty valmistelevia töitä vuodesta 2022. Maanalaisten tilojen ja päärakennuksen maanrakennustyöt aloitettiin viime keväänä. Päärakennuksen rungon teko alkaa suunnitelman mukaan vuoden 2024 alussa. Kokonaisuus valmistuu vuonna 2030.  

 Laakson yhteissairaala, havainnekuva Auroranportin tunnelin suuaukosta
Havainnekuva: Laakson LATU

AFRY vastaa rakenne- ja kalliosuunnittelusta

AFRY kuuluu Unitas-konsortioon, joka vastaa koko hankkeen rakenne-, geo- ja kalliosuunnittelusta. Konsortion toisena osapuolena on A-Insinöörit. AFRYn vastuulla ovat säilytettävien rakennusten rakennesuunnittelu, ”maanpäälliset” betonitunnelit sekä lisäksi kallioparkin ja huoltotilojen kallio- ja rakennesuunnittelu sekä osa uudisrakennusten rakennesuunnittelusta. A-Insinöörit vastaa geoteknisestä suunnittelusta sekä osasta sairaalarakennusten rakennesuunnittelua.

”Olemme erittäin ylpeitä siitä, että saamme olla mukana tässä mittavassa hankkeessa, jossa pääsemme käyttämään vahvaa ja monipuolista maanalaisen rakentamisen ja korjausrakentamisen asiantuntemustamme”, Infrarakentamisen liiketoimintajohtaja Mikko Inkala AFRYltä sanoo.

Sairaala-alue uudistuu allianssimallilla

Hankkeen tilaaja on Helsingin kaupungin ja HUSin puoliksi omistama Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala. Hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi, jossa ovat mukana päätoteuttaja SRV:n lisäksi Granlund sekä AFRYn ja A-Insinöörien muodostama suunnitteluryhmä. Allianssissa on mukana myös pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava Laakson Latu -yhteenliittymä, johon kuuluvat Arkkitehtitoimisto Tähti-Set, AW2-arkkitehdit, Lukkaroinen Arkkitehdit ja UKI Arkkitehdit.

"Olen todella tyytyväinen aitoon yhteistyön kulttuuriin tässä sairaala-allianssissa. Suunnittelijamme arvostavat hankkeen käytäntöjä, joilla tiiviissä vuorovaikutuksessa suunnitellaan ja kehitetään parhaita ratkaisuja hankkeen hyväksi”, Kiinteistöjen ja rakentamisen liiketoimintajohtaja Ahti Rantonen AFRYltä sanoo.

Ota yhteyttä

Ahti Rantonen - Director, Buildings Finland

Ahti Rantonen

Johtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen Suomi

Ota yhteyttä: Ahti Rantonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Mikko Inkala - BU President, Transport Infrastructure

Mikko Inkala

Johtaja, infra

Ota yhteyttä: Mikko Inkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.