Talo ja pala taivasta

AFRY mukana laatimassa palkittua RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneritysohjetta

Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto jaettu

Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto on myönnetty RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeille. Palkinnon saaja julkistettiin Rakennusfysiikka-seminaarissa 25.10.2023 Tampereella. Pekka Laamanen AFRYn Rakennusfysiikasta toimi julkaisun toimituskunnan puheenjohtajana ja osallistui ohjeiden kirjoittamiseen.

Palkinnon perusteluissa korostettiin julkaisun roolia rakentamisen suuntaamisessa kohti vikasietoisempia ja pitkäaikaiskestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiden. Tärkein peruste RIL 107:n palkitsemiselle on sen pyrkimys ennakoida virheiden syntymistä eikä ainoastaan reagoida niihin jälkikäteen.

”Meillä on AFRY Rakennusfysiikassa vahva tahtotila siihen, että edistämme omalla osaamisellamme turvallista ja terveellistä rakentamista valtakunnallisten ohjeiden kirjoittajina ja ohjaustyöryhmien jäseninä. Tästä meillä on pitkät perinteet Vahanen-yhtiöiden ajalta”, Pekka Laamanen sanoo. AFRY osti Vahanen-yhtiöt vuonna 2021.

Laamasen mukaan varsinkin RIL 107:n myötä AFRYn rakennusfysiikan osaaminen on ollut vaikuttamassa vahvasti suomalaisen rakentamisen ohjeistukseen, sillä Vahanen-yhtiöiden aikakausi mukaan lukien yritys on osallistunut ohjeen kaikkiin päivityksiin vuosien varrella.

Ohjeen ensimmäisen, vuonna 1976 valmistuneen, painoksen toimituskunnassa puheenjohtajana toimi Mikko Vahanen, joka oli Vahanen-yhtiöiden perustaja. Mikko jatkoi edelleen puheenjohtajana seuraavissa päivityksissä vuosina 1981 ja 1989. Seuraava ja myös sisällöltään erittäin merkittävä päivitys tapahtui 2000, ja tässä toimituskunnan puheenjohtajana toimi silloinen Vahanen-yhtiöiden toimitusjohtaja Risto Vahanen.

”Minulle tilaisuus osallistua kirjoitustyöhön tarjoutui vuoden 2000 päivityksessä sekä seuraavissa päivityksissä 2012 ja 2022, joissa molemmissa toimin myös toimituskunnan puheenjohtajana”, Laamanen kertoo.

Laamasen mukaan oman haasteensa tuoreimpaan päivitykseen RIL 107-2022 toi se, että ohjeissa otettiin huomioon aikaisempaa perusteellisemmin ilmastonmuutoksesta rakenteille kohdistuvat rasitukset.

”Tähän varautumisessa keskeisenä tavoitteena tulee olla kosteusturvallisessa rakentamisessa vikasietoiset rakenneratkaisut, joilla tarkoitetaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat vähäisiä virheitä rakenteiden suunnittelussa, toteutuksessa, materiaaleissa sekä rakennusten huollossa ja käytössä”, Pekka kiteyttää.

Lue tiedote myönnetystä palkinnosta täältä.