Water: sea and rocks on the shore

AFRY mukana luomassa yhtenäisiä laskentatapoja ja ohjeita vesihuoltolaitosten ilmastotyöhön

01/07/2022

AFRY mukana luomassa yhtenäisiä laskentatapoja ja ohjeita vesihuoltolaitosten ilmastotyöhön

Vesihuollon hiilijalanjäljen laskennan toimintatapojen yhtenäistämiseksi AFRY toteuttaa vesihuoltolaitoksille Vesihuollon ilmastotyökalut -hankkeen, jossa luodaan työkalukokonaisuus vesihuoltolaitosten ilmastotyön kehittämiseksi ja käytännön toteuttamiseksi.

Suomalaisessa vesihuollossa kestävä kehitys ja ilmastoneutraalius on otettu keskeiseksi tavoitteeksi mm. Vesilaitosyhdistyksen strategiassa, joka pyrkii hiilineutraaliin vesihuoltoon Suomessa vuonna 2030. Myös vesihuoltolaitoksien asiakkailta tulee enenevissä määrin kyselyitä vesihuollon päästöistä, kuten talousveden ja jäteveden hiilijalanjäljestä. Ilmastovaikutusten vähentäminen on osana myös kuntien päätöksentekoa. Vesihuollon hiilijalanjäljen laskennan toimintatapojen yhtenäistämiseksi AFRY toteuttaa vesihuoltolaitoksille Vesihuollon ilmastotyökalut -hankkeen, jossa luodaan työkalukokonaisuus vesihuoltolaitosten ilmastotyön kehittämiseksi ja käytännön toteuttamiseksi.

Hiilijalanjälkeä huomioidaan edelleen melko vähän vesihuoltolaitosten toiminnassa, suunnitteluhankkeissa ja hankinnoissa. Myös hiilijalanjäljen ja päästöhyötyjen laskentatavat vaihtelevat. Vesihuoltolaitokset tarvitsevatkin työkaluja, joilla niiden hiilijalanjäljen hallinta helpottuu, toimintatavat yhtenäistyvät ja resurssit voidaan kohdistaa tehokkaasti ja joilla päästöjen vähentäminen voidaan tuoda konkreettisesti osaksi toimintaa. Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut -hankkeessa luodaan yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa suositukset hiilijalanjäljen laskentatavoista ja yksikköpäästöjen ilmoittamisesta sekä laaditaan ohjeita ja mallipohjia, joilla toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus helpottuu.

Hankkeen rahoittavat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Alva-yhtiöt Oy, JS-Puhdistamo Oy, Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Porvoon Vesi, Turun Vesihuolto Oy, Vesikolmio Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Hankkeessa tehdään yhteistyötä SYKE:n Vesihuki-hankkeen kanssa, ja SYKE osallistuu hankkeen ohjausryhmään. Hanke toteutetaan pääasiassa syksyllä 2022, ja se valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Samanaikaisesti tämän hankkeen kanssa toteutetaan "Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen" -hanke, jolla pyritään edistämään vesihuoltoalalle asetetun kiertotalousvision saavuttamista.

Lisätietoa

Petri Nissinen

Projekti-insinööri, Vesihuolto

petri.nissinen@afry.com

Puh. 010 3349 618