Future Cities People crossing street City core

AFRYn asiantuntijat mukana kansainvälisessä rakennetun ympäristön tutkijaseminaarissa Tanskassa

AFRYn asiantuntijat mukana kansainvälisessä rakennetun ympäristön tutkijaseminaarissa Tanskassa

AFRYn rakennusfysiikan vanhempi asiantuntija Pauli Sekki ja diplomityön tekijä Eero Saleva osallistuivat 12.-14.6.2023 Nordic Symposium on Building Physics -tutkijaseminaariin Tanskassa. Joka kolmas vuosi järjestettävä seminaari kokoaa kansainvälisen tutkijayhteisön keskustelemaan rakennusfysiikan ajankohtaisista aiheista.

NSB 2023 -seminaarin teema oli "Rakennusfysiikka kestävän rakennetun ympäristön keskiössä", ja seminaarin esitykset käsittelivätkin monipuolisesti siihen liittyviä havaintoja ja haasteita.

”Rakenteiden ja rakennusten kosteudenhallinta on ollut tavalla tai toisella esillä seminaariesityksissä jo kymmenkunta vuotta, mutta edelleen se on ajankohtainen aihe. Edellisessä seminaarissa keskusteltiin paljon puurakentamisesta ja siihen liittyvästä kosteudenhallinnasta, ja kun taas tänä vuonna korostuivat ilmastonmuutos ja säiden ääri-ilmiöiden mukanaan tuomat riskit”, Pauli Sekki kertoo.

Sparrausta ja tärkeää ajatustenvaihtoa

AFRYn Rakennusfysiikka-yksiköllä on pitkät perinteet alan tutkivana insinööritoimistona. Tämä ilmenee tyypillisesti Rakennusfysiikan asiakastoimeksiannoissa monipuolisina kuntotutkimuksina, mutta yhä enenevässä määrin myös materiaaliteollisuudelle tehtävissä toimeksiannoissa. Näissä hankkeissa tarjottavana on oman laboratorion valmiudet materiaalitestaukseen, rakennusfyysikkojen mallinnusosaaminen sekä vankka kokemus erilaisista rakennusfysiikan mittauksista kenttäkohteissa. Tutkimuksen avulla tuetaan alan parhaiden käytäntöjen syntyä.

”Haluamme jatkossakin olla alan edelläkävijöitä Suomessa ja osallistumme aktiivisesti rakennusfysiikkaan liittyvän kansallisen ohjeistuksen kehittämiseen. Koen merkityksellisenä päästä esittelemään omaa työtämme NSB:n kaltaisilla foorumeilla, ja tälläkin kerralla kävimme monia hyödyllisiä keskusteluja muiden osallistujien kanssa”, Sekki sanoo.

Pauli Sekki osallistui seminaariin kahdella artikkelilla, joista toinen käsitteli hänen omaan väitöskirjatyöhönsä liittyvää betonin kuivumisen mallintamista ja toinen laajan puuelementtikaton kosteusteknistä toimivuutta erityisesti katon tuulettuvuuden näkökulmasta.

”Olen oikein tyytyväinen seminaarin antiin. Erityisesti arvostan ajatustenvaihtoa pohjoismaisten kollegoidemme kanssa. Meillähän on loppujen lopuksi samanlainen tarve kehittää lämpöteknisesti toimivia ja energiatehokkaita, haastaviin olosuhteisiin soveltuvia rakenneratkaisuja. Esimerkiksi Norjassa kansallista ohjeistusta kehitetään parhaillaan, ja sain sieltä hyvää verrokkimateriaalia oman työmme tueksi”, Sekki jatkaa.

Osaamisen kehittäminen on tärkeää

Eero Saleva osallistui puuelementtikaton kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän artikkelin kirjoittamiseen ja esitteli työn seminaarissa.

”Olen vasta nuori tekijä alalla, ja arvostan tätä hienoa tilaisuutta päästä esittelemään työmme tuloksia kansainväliselle joukolle. Sain lisää itseluottamusta ja muutenkin paljon arvokasta pääomaa tulevaisuutta ajatellen. Koen, että seminaarimatka on konkreettinen osoitus siitä, että AFRYllä todella satsataan henkilöstön osaamisen kehittämiseen, ja olen tietysti iloinen tällaisen mahdollisuuden osuttua omalle kohdalleni”, Saleva kertoo.

Lisätiedot

Pauli Sekki - Asiantuntija, Rakennusfysiikka, Espoo

Pauli Sekki

Asiantuntija, Rakennusfysiikka, Espoo

Ota yhteyttä: Pauli Sekki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.