Linnanmäen Taiga-vuoristorata (kuva: Linnanmäki)

AFRYn projektit menestyksekkäitä Tekla BIM Awards -kilpailussa

15/06/2020
Kuva yllä: Linnanmäki

AFRYn projektit menestyksekkäitä Tekla BIM Awards -kilpailussa

AFRYn Tekla BIM Awards -kilpailuun ilmoittama Linnanmäen Taiga-vuoristorata on voittanut kilpailun pienten projektien sarjan. Raati kiitteli Taiga-hanketta ansiokkaasta tietomallintamisen hyödyntämisestä. ”Olemassa oleva maastotieto ja laserkeilattu pistepilviaineisto yhdistettiin hienosti tietomalliin. Pienet toleranssit vaativat tarkkaa tietomallinnusta perustuksiin ja radan vieressä oleviin rakenteisiin. Projektin yksi ansio oli kalliopinnan ja pulttien tarkkeiden tuominen malliin. Projektin aikana käyty tiivis yhteistyö ratatoimittajan kanssa mahdollisti ratageometrian ja perustusten yhteensovittamisen”, raati totesi

Taigan mallikuva

AFRY teki paitsi varsinaisten rataperustusten rakennesuunnittelun myös radan vaatimien teknisten tilojen, huoltotilojen ja jonotusalueen rakennesuunnittelun. Projektista teki erityisen uuden vuoristoradan haastava geometria ja sen sijoittuminen olemassa olevien rakennusten ja laitteiden välittömään läheisyyteen. Vuoristoradan perustukset ja uudet tilat mallinnettiin vanhojen rakenteiden lomaan.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon tietomallinnus

Myös toinen AFRYn projekti sai kilpailussa huomiota. Blominmäen jätevedenpuhdistamo sai kunniamaininnan yleisessä sarjassa. Puhdistamoprojektissa olivat mukana AFRYn lisäksi HSY-kuntayhtymä, YIT, Finnish Consulting Group Oy sekä A-Insinöörit. Raati arvosti projektissa monipuolisesti ja laajasti käytettyjä tietomallinnuksen välineitä ja laajaa yhteistyötä.

”Projektin valtavaa datamäärää hallinnoitiin tietomallipohjaisesti, ja siinä hyödynnettiin ansiokkaasti erilaisia yhdistelmämalleja eri käyttötarkoituksiin. Tietomalleja käytettiin myös sidosryhmätyöhön, projektinhallintaan ja työturvallisuuden varmistamiseen. Tekniikan asennettavuuden työturvallisuutta tutkittiin tietomallin kautta ennen asennuksen aloitusta, ja statustietoa käytettiin suunnittelun ja työmaan toteuman seurantaan”, raati totesi perusteluissaan.

AFRY toimitti hankkeeseen arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, instrumentointi-, alue- ja kallioteknisen suunnittelun. Espoon Blominmäen uudesta jätevedenpuhdistamosta tulee Pohjoismaiden tehokkain, ja se poistaa jopa 99 % fosforista. Tehokkaan jätevedenpuhdistamon suunnittelu vaati valtavan datamäärän hallinnointia, joten suunnittelun läpivienti olisi ollut erittäin haastavaa ilman mallinnusta.

Tekla BIM Awards on Trimble Solutions Oy:n asiakkailleen järjestämä kilpailu, jossa tuomaristo valitsee vuoden parhaat BIM-projektit ja jonka avulla voidaan esitellä Suomen huippuluokan BIM-osaamista muille toimijoille. Tutustu tarkemmin kilpailuun.

Lisätietoja:

Taiga: Mikko Salo, puh. 010 33 49209, mikko.salo@afry.com
Blominmäen jätevedenpuhdistamo: Teemu Ahonen, puh. 010 33 49369, teemu.ahonen@afry.com