Silhouettes of wind turbines and solar panels on a morning sky

AFRYn selvitys: Haasteellisina säävuosina Suomen sähkötehon riittävyys voi olla koetuksella 2020-luvun lopussa

AFRYn selvitys: Haasteellisina säävuosina Suomen sähkötehon riittävyys voi olla koetuksella 2020-luvun lopussa

Vihreä siirtymä kiihtyy, ja Suomeen on suunnitteilla useita uusia teollisia investointeja, jotka hyödyntävät päästötöntä energiaa. Osana sähkön tuotantorakenteen murrokseen varautumista Fingrid tilasi AFRYltä selvityksen sähkötehon riittävyyden kehittymisestä 2020-luvun jälkipuoliskolla.

AFRYn energian liikkeenjohdon konsultit tunnistivat selvityksessä mahdollisia vaihtoehtoja sähkötehon riittävyyden ja toimitusvarmuuden kehittämiseksi yhdessä Fingridin kanssa. Fingrid piti selvityksen julkistustilaisuuden 13. kesäkuuta 2023.

Selvitys osoitti, että erityisesti haasteellisina säävuosina sähkötehon riittävyys voi nousta ongelmaksi. Selvityksessä löytyi ratkaisuja, jotka kannustavat osapuolia investoimaan joustoihin ja säästä riippumattomaan sähköntuotantoon. Ratkaisujen toteutusaikataulut, kyky vastata ongelmaan sekä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset vaihtelevat. Erityisesti toteutusaikataulun takia tarkemman markkinamallin suunnittelu ja keskustelut jatkoaskelista tulee aloittaa hyvissä ajoin.

Energiamurroksen myötä kotimainen, päästötön sähkön tuotanto kasvaa voimakkaasti. Fingrid arvioi sähkön kulutuksen kasvavan voimakkaasti teollisuuden ja lämmöntuotannon sähköistyessä. Sähkötehon riittävyyden edistämiseksi Fingrid peräänkuuluttaa sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottavaa joustokykyä. Joustokyvyllä tarkoitetaan joustavaa sähkön kulutusta, laajamittaisia energian varastointiratkaisuja ja sääriippumatonta sähköntuotantoa.

”Suomella on merkittävät ajurit kehittää uusiutuvaa energiaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi ja uusien, suomalaista yhteiskuntaa hyödyttävien teollisuuden alojen houkuttelemiseksi. Tämä tärkeä selvitys tukee keskustelua siitä, miten sähkömarkkinoiden suunnittelu voisi vastata tulevaisuuden tarpeita”, kommentoi Oliver Pearce, AFRYn energian liikkeenjohdon konsultoinnin johtaja.

”Vaikka tämänhetkinen markkinasuunnittelu on osoittautunut erittäin hyödylliseksi, hiilineutraaliuden ja sähköistymisen edellyttämä nopea muutosvauhti asettaa haasteita pidemmän aikavälin investointisignaaleille tarjonnan riittävyyden varmistamiseksi. Olemme yhdessä Fingridin kanssa toteuttaneet tämän mielenkiintoisen hankkeen, jossa tarkastellaan toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, jotka voivat auttaa Suomea vastaamaan ennakoivasti tulevaisuuden tarpeisiin. Haluaisimme kiittää Fingridiä ja sidosryhmiä mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä tämän tärkeän aiheen parissa”, jatkaa Matias Peltoniemi, AFRYn projektipäällikkö ja markkinasuunnittelun asiantuntija.

"Kotimaisen puhtaan tuotannon sekä suunnitteilla olevien, puhdasta sähköä hyödyntävien investointien seurauksena sähkötehon riittävyys Suomessa näyttää lähtökohtaisesti hyvältä 2020-luvulla. Tekemämme tarkastelut osoittavat kuitenkin, että tuotannon ja kulutuksen kehityskulkuista tehtyihin oletuksiin liittyy epävarmuuksia, joilla voi olla merkittäviäkin vaikutuksia sähkötehon riittävyyteen erityisesti 2020-luvun jälkipuolella”, kertoo Fingridin käyttötoiminnon johtaja Tuomas Rauhala.

 

Lisätietoa:

Oliver Pearce

Johtaja, Energian liikkeenjohdon konsultointi

oliver.pearce@afry.com

 

Matias Peltoniemi

Projektipäällikkö ja markkinasuunnittelun asiantuntija

matias.peltoniemi@afry.com

Silhouettes of wind turbines and solar panels on a morning sky

AFRY Market Design