Forest and sun

AFRYn suunnitteleman Metsä Fibre Kemin biotuotetehtaan tuotanto käynnistyi onnistuneesti

Suomen metsäteollisuuden suurin investointi, Metsä Fibren uusi Kemin biotuotetehdas, käynnistyi suunnitellusti keskiviikkona 20. syyskuuta 2023.

AFRY on laatinut hankkeen alkuvaiheen selvitykset ja esisuunnittelun sekä toimittanut monialaisen detaljisuunnittelun ja rakentamisvaiheen projektinhallintapalvelut.

Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua. Se ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja viimeistään vuonna 2030 tehdas on kokonaan jätteetön. Uusinta teknologiaa hyödyntävässä laitoksessa kiertotalous toteutuu täysimääräisesti, sillä puuraaka-aine ja tuotannossa syntyvät sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti erilaisina biotuotteina ja bioenergiana. Tehdas tuottaa esimerkiksi mäntyöljyä, tärpättiä ja uusiutuvaa sähköä kaksi terawattituntia vuodessa, mikä vastaa 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

AFRY toimitti koko tehtaan projektinhallintapalvelut, kaikki suunnitteluosa-alueet kattavan detaljisuunnittelun laitetoimituskokonaisuuksien ulkopuolisille prosesseille (ns. Balance of Plant -osuus, BoP) sekä tehtaan rakennuksen ja prosessien digitalisointipalvelut BIM- (Building Information Modeling) ja PIM-tietomallinnuksella (Process Information Modeling). Samalla luotiin SSOT-konsepti (Single-Source-of-Truth), joka mahdollistaa digitaalisen mallin (digital twin) ja sovellusten käytön tehtaan toimintojen tehostamisessa. AFRY vastasi myös sekä klooridioksidilaitoksen suunnittelusta, projektihallintapalveluista ja työmaavaiheen palveluista että mäntyöljytehtaan EPC-toimituksesta.

Kemin biotuotetehdas voi nyt hyödyntää SSOT-konseptin digitaalista mallia päivittäisessä toiminnassaan integroimalla tuotantoteknologian (OT), kuten huolto- ja tuotantotiedot, olemassa oleviin suunnittelutietoihin (ET).

”Hyvä suunnittelutyö on avaintekijä uuden ja modernin biotuotetehtaan rakentamisessa. AFRY on ollut meille tärkeä kumppani, ja yhdessä muiden kumppaneiden kanssa olemme onnistuneet pitämään projektin aikataulussa ja käynnistämään tehtaan suunnitellusti”, sanoo Jari-Pekka Johansson, Metsä Fibren biotuotetehdashankkeen johtaja.

”Olemme ylpeitä siitä, että olemme olleet osa tätä hanketta, joka luo työpaikkoja, taloudellista vakautta ja joka parantaa ympäristöjalanjälkeä. Metsän ja AFRYn pitkäaikainen kumppanuus ulottuu vuosikymmenten taakse. Hyvä yhteistyö Metsä Fibren ja kaikkien projektikumppaneiden kanssa on ollut keskeisessä roolissa tämän projektin onnistumisessa”, sanoo Nicholas Oksanen, AFRYn Prosessiteollisuus-divisioonan johtaja.

Metsä Fibre Kemi mill Finland
Kuva: Metsä Fibre

Lisätietoja:

Tuukka Sormunen: Johtaja, Prosessiteollisuus Suomi
Puh. +358 40 502 61 62
Sähköposti tuukka.sormunen@afry.com

Aiheesta lisää

AFRY on maailmanlaajuisesti sijoittunut ensimmäiselle sijalle paperi- ja selluteollisuuden konsultointi-, suunnittelu- ja projektipalveluja tuottavana yhtiönä (ENR 2022). Hallitsemme koko metsäteollisuuden arvoketjun, strategisesta selvityksistä EPCM-projektien toteutuspalveluihin ja tehtaan päivittäisen operatiivisen toiminnan tukemiseen. Suunnittelemamme tehtaat ovat turvallisia, vastuullisia, energia- ja resurssitehokkaita ja ne täyttävät tiukat ympäristönormit. Lue lisää palveluistamme paperi- ja selluteollisuudelle.