1790_afry_makingfuture0898.jpg

AFRYn Tampereen ratikan projektipäällikkö Markus Kytölä vannoo yhteistyön ja avoimen vuoropuhelun nimeen

AFRYn Tampereen ratikan projektipäällikkö Markus Kytölä vannoo yhteistyön ja avoimen vuoropuhelun nimeen

Projektipäällikkö Markus Kytölä pitää Tampereen ratikkaa kunnianhimoisena kaupunkikehityshankkeena. Sillä on merkittäviä vaikutuksia kaupungin kehitykseen. Sen avulla edistetään erityisesti joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä sekä vähennetään autoilua keskusta-alueella. Kytölän mukaan hanke mahdollistaa myös uusien asuinalueiden ja täydennysrakentamisen kehittämisen.

Markus Kytölä on AFRYn projektipäällikkö Tampereen raitiotiehankkeessa, jossa on edetty tänä syksynä kolmanteen vaiheeseen. Parhaillaan hankkeessa laaditaan toteutussuunnitelmaa Tampereen Linnainmaalta Pirkkalan Suupalle.

Markus Kytölä
Markus Kytölä.

Projektipäällikkönä Kytölä vastaa AFRYn osalta resursoinnista ja taloudesta. Lisäksi hän huolehtii, että AFRYn eettistä säännöstöä noudatetaan hankkeessa. Kytölällä on kaksoisrooli, koska projektipäällikön tehtävien lisäksi hän on katusuunnittelun tekniikkalajivastaava. Jälkimmäiseen tehtävään kuuluu noin 20 suunnittelijasta koostuvan tiimin johtaminen. Tiimissä on niin AFRYn kuin allianssin toisen suunnitteluosapuolen Swecon suunnittelijoita. Kytölän mielestä roolit kulkevat hankkeessa hyvin rinnakkain.

AFRYn vastuulla on laatia eri tekniikka-alojen suunnitelmia Linnainmaa-haaralla ja Pirkkalassa Naistenmatkantien osuuksilla. Suunnittelualoista AFRY vastaa katu-, silta-, ympäristö-, kunnallistekniikka-, varikko-, geotekniikka- ja katumiljöösuunnittelusta.

AFRYn ja Swecon lisäksi ratikkahankkeen kehitysvaiheessa mukana ovat rakentajaosapuolina NRC Group Finland sekä YIT. Tilaajaosapuolet ovat Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta.

Ratikkahankkeen kehitysvaiheessa määritellään ensi vuoden lokakuuhun mennessä hankkeen sisältö ja kustannusarvio sekä kehitetään aikaisempien vaiheiden ratkaisuja. Rakennussuunnittelu alkaa ensi vuoden lopussa, jos rakentamisen aloittamisesta tehdään myönteinen päätös.

Jatkuva oppiminen on kantavana teemana projektissa

Kun ratikkahanke käynnistyi kahdeksan vuotta sitten, se ehti pyöriä kolme kuukautta ennen kuin Markus Kytölä aloitti työnsä AFRYllä ja samalla ratikkahankkeessa.

Markus Kytölä työssään suunnittelupöydän ääressä.

Kehitysvaiheen aikataulua Kytölä kuvailee erittäin tavoitteelliseksi, mitä hän ei kuitenkaan näe ongelmana vaan pikemminkin haasteena. Tavoitteeseen päästään, kun resurssit ovat riittävät, työn jälki laadukasta ja tekeminen oikea-aikaista.

”Pyrimme koko ajan tehostamaan tekemistä ja luomaan parempaa toimintaa. Jatkuva oppiminen on tässä yhtenä tärkeänä näkökulmana”, Kytölä kertoo.

Kytölä on oppinut ratikkahankkeessa vuosien varrella paljon koordinoimisesta, yhteistyöstä, ihmisten motivoimisesta ja vuoropuhelusta eri tahojen kanssa. Hänen mielestään työntekijöitä motivoidaan heitä osallistamalla. ”Ihmisen on tärkeä saada tehdä itsenäisiä päätöksiä ja vaikuttaa omaan työhön ilman että kaikki tulee annettuna ulkoapäin.”

Kytölä kokee, että AFRYllä hänkin on saanut paljon vastuuta ja lisäksi mahdollisuuksia kokeilla erilaisia suunnittelualoja. Yrityksen kulttuuri kannustaa uusien ideoiden esittämiseen.

Ratikkahankkeen keskiössä on tiivis yhteistyö

Kaupunkikehityshankkeen keskiössä on allianssin kaikkien osapuolten, tilaajien, rakentajien ja suunnittelijoiden, yhteistyö. ”Yritysten logot unohtuvat, kun teemme tätä työtä yhdessä”, Kytölä kuvaa tekemisen tapaa projektissa.

Missä hyvä yhteistyö näkyy Kytölän mielestä ratikkahankkeessa?

  1. Päätöksiä tehdään tehokkaasti yhdessä.
  2. Tarvittavat aineistot pystytään tuottamaan yhdessä.
  3. Kaikki osapuolet antavat oman panoksensa projektiin.
  4. Vuoropuhelua käydään matalalla kynnyksellä.
  5. Asioita hoidetaan kasvotusten.
  6. Suunnittelua tehdään big roomilla.

Kytölän mukaan sekin on osoitus yhteistyön sujuvuudesta, että ristiriidat onnistutaan ratkaisemaan kaikkia osapuolia ja heidän intressejään kuulemalla ja erilaisia näkemyksiä yhteensovittamalla. ”Avoin vuoropuhelu ja kompromissien tekeminen on meille kaikille tärkeää tässä projektissa”, Kytölä summaa.

Ota yhteyttä

Markus Kytölä - Section Manager, Street and Municipal Engineering, Tampere, Finland

Markus Kytölä

Osastopäällikkö, katu- ja kunnallistekniikka, Tampere

Ota yhteyttä: Markus Kytölä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.