Airport, people walking

Koronavirukseen liittyvää tietoa yhteistyökumppaneillemme

(päivitetty 17.11.2020)

Hyvä yhteistyökumppanimme,

Meille työntekijöidemme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme hyvinvointi ja terveys on ensiarvoisen tärkeää. Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä jatkuvasti, ja olemme siksi päättäneet useista varotoimenpiteistä sekä matkustamista koskevista rajoituksista. Toivomme teiltä ymmärrystä ja tukea näihin toimiin.

Etätyöskentely

 • Olemme suositelleet etätyöskentelyä, jos se työn luonteen vuoksi on mahdollista.
 • Olemme lisänneet etätyöyhteyksien kapasiteettia ja antaneet vinkkejä työkalujen ja ohjelmistojen käyttöön niin, että yhteydet kuormittuisivat mahdollisimman vähän ja etätyö olisi mahdollisimman sujuvaa.

Kokoukset ja matkustaminen

 • Suosimme virtuaalikokouksia Skypellä, Teamsillä tai puhelimitse.
 • Kasvokkain tapahtuvissa kokouksissa olemme rajoittaneet osallistujamäärän enintään kymmeneen ja ohjeistaneet pitämään riittävää väliä muihin kokoukseen osallistujiin.Suosittelemme myös tiloissamme maskin käyttöä, jos turvaväliä ei voida pitää.
 • Maan sisäinen ja ulkomaan matkustus on pääsääntöisesti kiellettyä. Vain kriittisimmät matkat voidaan tehdään AFRYn hyväksymisprosessilla. AFRYn yhteyshenkilösi auttaa vaihtoehtoisten järjestelyjen tekemisessä.
 • Ulkomailta palaavat tai koronavirukselle altistuneet henkilöt ohjataan kotiin, eivätkä he saa tulla mihinkään toimistoomme 10 päivään. Lisäksi heidän tulee olla täysin oireettomia palatessaan toimistoon. Myöskään AFRYn vieraat eivät saa tulla AFRYn Suomen toimistoihin, jos he ovat viimeisen 10 päivän aikana olleet ulkomailla.
 • Olemme rajanneet toimistoistamme vain tietyt alueet vierailijoita varten.

Sairastuminen ja sairauspoissaolot

 • Oireiset henkilöt on ohjeistettu pysymään kotona. Jos he oireita saadessaan ovat olleet toimistolla, heidät on ohjeistettu välittömästi kotiin ihmiskontakteja välttäen ja ottamaan puhelimitse yhteyttä terveydenhuoltoon sekä noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeita.
 • Oireilevien kanssa lähikontaktissa olleet selvitetään ja myös heidät ohjataan varotoimenpiteenä kotiin.
 • Olemme tehneet muutoksia sairauspoissaolokäytäntöihin keventääksemme terveydenhuollon kuormitusta.

Hygienia ja sosiaaliset kontaktit

 • Olemme ohjeistaneet henkilöstöä hyvästä käsihygieniasta ja laittaneet käsidesiä tarjolle useisiin paikkoihin - erityisesti sinne, missä liikkuu useita ihmisiä kuten ruokaloihin, vastaanottotiskeille, wc-tilojen yhteyteen sekä tiloihin, joissa käsitellään ruokia ja juomia.
 • Olemme tehostaneet siivousta erityisesti julkisissa ja usein käytetyissä tiloissa kuten wc-tiloissa, ruokaloissa, vastaanottoalueilla ja taukotiloissa. Myös kosketuspintojen huolelliseen siivoamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.
 • Olemme ohjeistaneet pitämään riittävää, vähintään 1 - 2 metrin väliä toisiin ihmisiin kokouksissa ja lounasjonossa.
 • Olemme väljentäneet lounasruokalan pöytä- ja tuolijärjestelyjä.
 • Olemme varautuneet ottamaan käyttöön aiemmin käytöstä poistettuja toimistotiloja sosiaalisten kontaktien minimoimiseksi ja turvataksemme kriittiset suunnittelutoiminnot, jos etätyöskentelyssä tulee ongelmia.

Tavoitteenamme on turvata työn jatkuvuus poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja toivomme yhteistyötä tilanteen vaatimissa toimenpiteissä. Suomen valmiusryhmämme kokoontuu viikoittain ja tekee tilanteen edellyttämiä päätöksiä työntekijöiden ja sidosryhmien turvaamiseksi ja työn jatkuvuuden mahdollistamiseksi.

Seuraamme paikallisten terveysviranomaisten ja hallituksen ohjeita koronavirustilanteen kehittyessä ja teemme työtä globaalin yhteistyökumppanimme kanssa riskien hallitsemiseksi.

Kiitos ymmärryksestäsi ja tuestasi.

Bicycles parked next to city street

Yhteistyö toimii etänäkin

Poikkeustilanteesta huolimatta autamme asiakkaitamme jatkossakin. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä - käydään asioita läpi puhelimessa tai sovitaan etäpalaveri.