Young professionals bike

Kurssiyhteistyö AFRYn kanssa tuo kymmenen opintopisteen verran käytännön kokemusta rakennustekniikan opiskelijoille

Kurssiyhteistyö AFRYn kanssa tuo kymmenen opintopisteen verran käytännön kokemusta rakennustekniikan opiskelijoille

Rakennustekniikan kolmannen vuosikurssin opiskelijat Metropolian ammattikorkeakoulusta pääsivät toteuttamaan opinnäytetyöhön valmistelevan Innovaatioprojekti-kurssin yhteistyössä AFRYn kanssa. Projektin aikana opiskelijat pääsivät todistamaan muun muassa selkeiden, luettavien ja toteutettavien suunnitelmien tärkeyttä.

Metropolian ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan opintoja suorittavat AFRY Future Stars -ohjelman Rand Abdulghani, Markus Rantanen ja Laura Ajanki toteuttivat Innovaatioprojekti-kurssin yhdessä opiskelijakollegansa Manar Belhoutin kanssa. AFRYltä löytyi oikea henkilö ohjaamaan ja auttamaan opiskelijoita läpi projektin sen suunnittelusta toteutukseen ja raportin luonnosteluun.

Kurssi koostuu vapaavalintaisesta, kuitenkin yritysyhteistyössä toteutetusta, projektista. Kurssin päätavoitteena on kehittää rakennusalan yrityksen toimintaa sen kanssa yhteistyössä ja tarjota opiskelijoille aitoja työtehtäviä, jotka opettavat suunnitelmalliseen työntekoon ja antavat valmiuksia toimia työelämässä. Opiskelijat pääsevät kohtaamaan projektissa aidot työelämän haasteet jo opiskeluvaiheessa. Pääosin Staroista muodostuva ryhmä aloitti työn ideoinnin syksyllä 2020, ja tammikuussa 2021 ryhmä pääsi tekemään suunnitelmia ja raudoituksia sekä valusuunnitelmia.

yhteiskuva
Kuvassa: Markus Rantanen, Manar Belhout, Rand Abdulghani, Laura Ajanki, Kimmo Ylinen

Suurin osa projektista toteutettiin laboratoriotyöskentelynä helmi- ja maaliskuun aikana, mutta maaliskuussa se huipentui kokeisiin laboratoriossa. Kokeet toteutettiin valamalla neljä koekappaletta, joiden kulmiin upotettiin ankkuripultit. Kulmien sivukartiomurtumaa estävää raudoitusta muutettiin kulmakohtaisesti siten, että saatiin kuusi erilaista raudoitusta. Kaikkia raudoitusmuotoja oli kaksi tai kolme kappaletta, jotta koetuloksista saataisiin varmempia ja vertailukelpoisia. Tulosten avulla tehtiin johtopäätöksiä siitä, kuinka sivukartiomurtuman syntyyn voidaan vaikuttaa raudoituksella.

Laboratoriossa valettiin betonikuutio, ja murtotestien kautta saatiin kuution kapasiteetti selville. Kokeiden avulla selvitettiin, miten hakojen avulla voitaisiin estää betonissa tapahtuva ankkurin sivukartiomurto. Lisäksi tehtiin erilaisia testejä, joissa murrettiin kuutiota ja nähtiin käytännössä, miten halkeamat syntyvät. Kokeessa tutkittiin viittä erilaista raudoitusvaihtoehtoa, joita verrattiin raudoittamattomaan rakenteeseen. Kokeiden (16 kpl) perusteella todettiin, miten raudoitus vaikuttaa betonin sivukartiomurtoon ja tehtiin johtopäätöksiä kunkin raudoitustavan tehokkuudesta. Betonikuutiolle tuli massaa 500 kg verran, ja sen mitat olivat 65cm × 65cm × 50cm (korkeus).

Kuva laboratoriossa toteutetuista halkeamakokeista

Laura Ajanki, AFRY Future Stars -harjoittelija ja rakennustekniikan kolmannen vuoden opiskelija Metropoliasta kommentoi kokeita:

Esimerkeistä huomasi, miten halkeama toteutuu ja ymmärrys siitä on vahvistunut!

Innovaatioprojektien tavoitteena on päästä osaksi yrityksen kehitystyötä. Siksi tämä ryhmä oli innoissaan käytännönläheisestä lähestymistavasta:

Marraskuussa aloitimme ajatuksen hauduttelemisen yhdessä AFRYn kanssa, ja tätä varten järjestyi tukihenkilö kurssia varten. Se oli todella, todella paljon antoisampi kokemus kuin pelkkä kirjallisuuskatsaus, mitä se olisi ollut ilman AFRYä. Tämä on ihan oikea aihe, joka kiinnostaa meitä ja muitakin!

Ryhmä sai AFRYn Kimmo Yliseltä paljon ohjausta ja joustoa sovittua enemmänkin. ”Häneltä olemme saaneet tukea, apua ja ammattitaitoa läpi projektin. Teemme raportin nyt AFRYlle, ja Kimmo toimi työn ohjaajana”, Laura kommentoi. Kimmo on itsekin aloittanut JP-Kakolla (ent. Pöyryllä) innovaatioprojektin muodossa. Nyt hän pääsee lukemaan Raudoitteiden vaikutuksesta vetokuormitetun tyssäkantaisen kiinnikkeen aiheutamaan betonin sivukartiomurtoon.

Myös Kimmon mielestä on hyvä, että Laura, Markus ja Rand olivat AFRYllä jo vuosi sitten aloittaneita AFRY Future Stars -harjoittelijoita. Jos innovaatioprojektiin lähdettäisiin mukaan tuntematta opiskelijoita, ei tiedettäisi juuri kyseisen opiskelijan rakennusalan opinnoista tarpeeksi eikä tunnettaisi opiskelijoiden vahvuuksia yhtä lailla. Kun opiskelija tunnetaan jo etukäteen, osataan projektin aihetta sovittaa siten, että se tukee opiskelijan ammatillista kehittymistä mahdollisimman hyvin.

”Koekappaleiden suunnittelu ja valmistuspiirustusten laatiminen vastaa työelämää erinomaisesti. Lisäksi nyt opiskelijat pääsivät toteuttamaan rakenteen omien suunnitelmiensa pohjalta.” -Kimmo Ylinen, AFRY.

 

Niko Lehikoinen auttoi laboratorion käytännön järjestelyissä Metropolian puolesta. Raportin luovat Manar Belhout, Markus Rantanen, Rand Abdulghani ja Laura Ajanki. Raportin vastaanottajana toimii AFRYn puolesta Kimmo Ylinen. Koulun puolelta valvojaopettaja tarkistaa raportin.

Young professionals bike

Tutustu opiskelijan mahdollisuuksiin AFRYllä

Rakennamme tulevaisuutta tarjoamalla kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville. Tässä onnistuaksemme tarvitsemme nuoria lahjakkuuksia.

AFRYllä voit rakentaa uran, josta olet aina haaveillut.​ Etsimme jatkuvasti tulevaisuuden osaajia ja tarjoamme opiskelijoille kesätöitä, osa-aikatöitä, harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetöitä. Näistä mahdollisuuksista pysyt parhaiten ajan tasalla liittymällä AFRY Future -verkostoon. Yksi erinomainen väylä päästä syvälle sisään AFRYn toimintaan on opiskelijoille suunnattu AFRY Future Stars -urapolkuohjelma. Toimimme 23 paikkakunnalla eri puolilla Suomea, Hangosta Kittilään.