environment water nordic

Lämmön kausivaraston takana vahva allianssityö

02/11/2021

Lämmön kausivaraston takana vahva allianssityö

Vantaan Energia, YIT ja AFRY rakentavat maailman suurimman lämmön kausivaraston allianssimallilla. Lämmön kausivaraston rakentamisella on suuri merkitys fossiilisista polttoaineista luopumisessa Vantaan alueella, sillä sinne varastoitu energia korvaa maakaasun käyttöä talvikaudella ja vähentää lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä 65 000 tonnilla vuodessa. Lämmön kausivarastoon säilötään 150-asteiseen veteen uusiutuvaa energiaa, jota saadaan muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä. Lämmön kausivarasto mahdollistaa osaltaan paitsi Vantaan Energian energiantuotannon ilman fossiilisia polttoaineita vuonna 2026 myös Vantaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen vuonna 2030.

Vantaan Energian lämmön kausivarasto (kuva: Vantaan Energia)
Kuva: Vantaan Energia

Lämmön kausivarastoa rakennetaan allianssimallilla. Allianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa allianssin osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla. He jakavat yhdessä hankkeen hyödyt ja riskit tavoitteena suorituskyvyn jatkuva parantaminen. Allianssin kulmakivenä on luoda projektiryhmään avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, joka kannustaa innovointiin. Allianssihankkeessa tilaajan, rakentajan ja suunnitteluryhmän tavoitteet ovat samat, jolloin kaikilla osapuolilla on vahva intressi saavuttaa tavoitteet ja jopa ylittää ne.

Allianssimalli on suunniteltu erityisesti suuriin ja haastaviin rakennushankkeisiin, jotka vaativat projektin osapuolten vahvaa yhteistyötä ja uudenlaisia ratkaisumalleja. Tilaajan, rakentajan ja suunnitteluryhmän tiiviillä yhteistyöllä voidaan minimoida jo projektien alkuvaiheessa sen ympäristöön ja sidosryhmiin kohdistuvia vaikutuksia, kun asioita pystytään käsittelemään kokonaisvaltaisesti.

"YIT:llä ja AFRYllä on vahva osaaminen alliansseista. Saamme valjastaa sen nyt tämän hienon, ilmastotavoitteita tukevan hankkeen hyväksi Vantaan Energialle. Suunnittelemme kehitysvaiheessa yhdessä parhaan tavan toteuttaa tilaajan tavoitteet täyttävä lämmön kausivarasto alueen ympäristö ja asukkaat huomioiden", sanoo allianssin projektipäällikkö Markku Okkonen YIT:ltä.

"Tämä on ainutlaatuinen hanke niin teknologian kuin ympäristöhyötyjen näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja päästötavoitteet vaativat tämän kaltaisia ennakkoluulottomia ratkaisuja, jotta asetettuihin tiukkoihin tavoitteisiin päästään. Tämän mahdollistamiseksi Vantaan Energia näkee yhteistoiminnallisen allianssimallin erinomaisena valintana toteutusmuodoksi. Tällä tavoin hankkeelle syntyvät parhaat ratkaisut parhaiden tekijöiden toimesta", toteaa Vantaan Energian projektipäällikkö Jani Lehtola.

"Infrarakentamisessa allianssimalli on alkanut jo vakiinnuttaa paikkansa kaikkein vaativimpien hankkeiden toteutusmuotona. Integroitu projektiorganisaatio on keskeinen keino erinomaisuuteen pyrittäessä, ja allianssiosapuolten tiivis yhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaampien ja innovatiivisimpien ratkaisujen suunnittelun laadusta tinkimättä", sanoo AFRYn Suomen Infra-liiketoiminnasta vastaava johtaja Mikko Inkala.

Lisätietoja:

Mikko Inkala - BU President, Transport Infrastructure

Mikko Inkala

Johtaja, infra

Ota yhteyttä: Mikko Inkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.