AFRY sign on office wall

Nicholas Oksasesta AFRYn Suomen maajohtaja

Nicholas Oksasesta AFRYn Suomen maajohtaja

Nicholas johtaa Prosessiteollisuus-divisioonaa, ja tämän roolin lisäksi hänen vastuulleen tulee nyt myös Suomen maajohtajan rooli 1.9.2023 lähtien. Maajohtajanimityksen myötä Nicholaksesta tulee myös AFRY Finland Oy:n toimitusjohtaja.

Nicholas Oksanen seuraa roolissa Kalle Rasinmäkeä, joka siirtyy uusiin tehtäviin AFRYn ulkopuolella.

AFRYn operatiivisessa rakenteessa liiketoimintavastuu on divisioonilla. Tämän operatiivisen rakenteen lisäksi AFRYllä on toimintamaissaan maajohtajat, jotka vastaavat mm. paikallisen tarjoaman ja liiketoimintayksiköiden välisen yhteistyön vahvistamisesta ja liiketoiminnoille yhteisten asioiden kehittämisestä maatasolla.

Nicholas Oksanen
Nicholas Oksanen

”Olen innoissani maajohtajaroolista ja odotan työskentelyä eri liiketoimintojen kanssa paikallisen yhteistyön edistämiseksi niin, että AFRYllä on erinomaiset edellytykset jatkaa viime vuosien menestystä jatkossakin”, Nicholas sanoo.

Nicholas tuli AFRYn edeltäjälle Pöyrylle vuonna 1993. Hän on ollut yhtiössä useissa paperi- ja sellusektorin johtotehtävissä 1990-luvun lopusta lähtien. Vuodesta 2019 lähtien Nicholas on vastannut AFRYn Prosessiteollisuus-divisioonan globaalista liiketoiminnasta AFRYn konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Suomi on AFRYn toiseksi suurin markkina 14,5 % osuudella konsernin liikevaihdosta.