Havainnekuva Hessundinsalmen sillasta

Paraisilla toteutetaan vaativaa siltarakentamishanketta – AFRY vastaa suunnittelusta

AFRY vastaa suunnittelusta vaativassa siltarakentamisen hankkeessa

Paraisilla toteutetaan ainutlaatuista ja vaativaa siltarakentamishanketta, kun Hessundinsalmen siltaa uusitaan. Loppuvuodesta 2021 kehitysvaiheella alkanut ja 2022 toteutussuunnittelulla jatkunut hanke on edennyt suunnitellusti, ja siltasuunnittelun valmiusaste on tällä hetkellä 90 prosenttia. Sillan erityinen geometria on haastanut AFRYn erittäin kokeneita siltasuunnittelijoita.

Hessundinsalmen sillan suunnitteluprosessi on edennyt sujuvasti, vaikka sillan toteutussuunnitteluun varattu aikataulu on ollut tiukka. Sillan haastava geometria on asettanut omat vaatimuksensa suunnittelulle. Suunnitteluprosessi onkin vaatinut venymistä ja joustavuutta kaikilta osapuolilta, mutta aikataulussa on pysytty, ja AFRYn osastopäällikkö Tapani Palomaan mielestä työn jälki on ollut allianssin tavoitteiden kohteen vaativuuden mukaista.

Hessundinsalmen sillan rakentaminen liittyy Väyläviraston MT 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeeseen, jossa tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. AFRY vastaa siltasuunnittelun lisäksi myös koko maantie 180:n väyläsuunnittelusta ja muusta infrasuunnittelusta. Väylävirasto tilaajana ja Kreate Oy toteuttajana ovat muodostaneet hankkeessa allianssin, joka on valinnut suunnittelijat ”hankkeen parhaaksi” -periaatteella. Suunnittelun tilaajana on Kreate.

Hessundinsalmen silta
Havainnekuva kehitysvaiheen ajalta

”Sillanrakennusprojektissa vanha silta uusitaan rakentamalla sen itäpuolelle uusi 200 metriä pitkä silta. Teräsbetonisilta on vinojalkainen ja korvattavaa siltaa jäljitellen kaarisiltamainen, ja se tulee olemaan jännemitaltaan yksi Suomen suurimmista kehäsiltarakenteista”, Palomaa kertoo.

Sillan avajaiset on suunniteltu lokakuulle 2024, jolloin se avataan liikenteelle.

Hessundinsalmen silta
Nivelkohdan raudoitusta välituella T3. Keltaisella erottuvat nivelen läpi menevät jänteet. Sillan kaikki tuet perustetaan kalliolle

Siltasuunnittelussa tehdään viimeistelytöitä syksyn aikana

Tällä hetkellä suunnittelijat viimeistelevät detaljeja tietomallissa ja tuottavat päällysrakenteen piirustuksia, ja ne valmistuvat lokakuun aikana. Viimeiset suunnittelutyöt tehdään marras- joulukuussa.

Työmaalla maatuki T1 on jo valmis, välituet T2 ja T3 ovat pilarien rakentamisvaiheessa, ja maatuki T4 on juuri valmistumassa. Päällysrakenteen telineet ja muotit ovat osittain valmiina, ja kannen raudoitustyöt alkavat lokakuussa maatuen T1 puolelta.

Työ on haastanut suunnittelijoita mutta myös palkinnut

Suurimmat haasteet projektissa ovat liittyneet betoninivelen suunnitteluun, yleisesti geometriaan ja aikatauluun. Siltakannen telineet ja työsillan keskiosa on ehdittävä purkamaan ennen veneilykauden 2024 alkua.

”Betoninivel, erityisesti näin suurena ja jännitettynä, on Suomessa uusi ratkaisu, mutta hyvin ammattitaitoisten alihankkijoiden avulla sen suunnittelu on onnistunut”, Palomaa kertoo.

Betoninivelet tulevat kehäsillan jalkoihin, välituille T2 ja T3.

Sillan välitukien ja päällysrakenteen poikkileikkausten ollessa rakenteiden koko pituudella muuttuvia ne ovat vaatineet suuren määrän tietomallista tuotettuja raudoituspiirustuksia. Tilaajan tarkastus on tehty tietomallipohjaisesti, mikä on säästänyt aikaa ja mahdollistanut suunnitelmien toimittamisen tarkastukseen nopeammassa aikataulussa. Tällöin ei ole tarvinnut odottaa piirustusten valmistumista.

Jotta vaikeassa suunnittelutehtävässä on voitu onnistua, se on vaatinut sujuvaa ja tiivistä yhteistyötä allianssin ja alihankkijoiden kanssa. AFRYn suunnittelukumppaneita hankkeessa ovat olleet välitukien ja päällysrakenteen rakennemitoituksen osalta Sofin Consulting Oy ja betoninivelen rakennesuunnittelussa saksalainen LAP. AFRY on hyödyntänyt hankkeessa erityisosaamistaan projektinjohdossa, maatukien rakennemitoituksessa ja koko sillan tietomallinnuksessa ja piirustustuotannossa.

Ota yhteyttä

Tapani Palomaa - Section Manager, Bridges and Special Constructions, Turku, Finland

Tapani Palomaa

Osastopäällikkö, sillat ja taitorakenteet, Turku

Ota yhteyttä: Tapani Palomaa

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.