Tampereen ratikkavarikolla

Tampereen ratikkavarikon arkkitehtisuunnittelu on ollut erityinen projekti AFRY Ark Studion Maria Kaustaralle

Maria Kaustara on ratikkavarikon vastaava rakennussuunnittelija

Maria Kaustara on arkkitehtinä mukana Tampereen ratikan Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien allianssissa, jossa laajennetaan raitiotieverkostoa ja lisätään ratikkavarikon kapasiteettiä liikennemäärän kasvaessa. AFRY vastaa lukuisista eri suunnittelualoista ratikkaprojektin kehitysvaiheessa, ja Marian tiimin harteilla AFRY Ark Studiolla on ratikkavarikon arkkitehti- ja pääsuunnittelu. Rakennusta laajennetaan, sillä raitiotieverkoston laajentuessa myös vaunujen määrä kasvaa ja toisaalta tarvitaan lisää toimisto- ja tukitiloja työntekijöille.

Kun Maria Kaustara vuonna 2017 tuli taloon Aalto-yliopiston arkkitehtiharjoittelijana, hän pääsi mukaan varikon ensimmäisen vaiheen suunnitteluun. ”Suunnittelijana kehittymisen kannalta ratikan varikon suunnittelu oli minulle tärkeä hanke. Pääsin tekemään toteutuspiirustuksia, kuten detaljisuunnitelmia, aiempaa itsenäisemmin, ja piirustuksia oli paljon."

Varikon ensimmäisen vaiheen suunnittelusta on kulunut jo viisi vuotta, ja siinä ajassa Maria on ehtinyt valmistua arkkitehdiksi ja tehdä laidasta laitaan erilaisia projekteja AFRY Ark Studiolla. Nyt kun varikkoa laajennetaan, Maria on hypännyt vastaavan rakennussuunnittelijan saappaisiin.

Maria Kaustara

Marian työtehtävät koostuvat paitsi mallintamisesta ja rakennussuunnittelusta, myös rakennuslupadokumenttien valmistelusta ja yhteydenpidosta tilaajan ja eri alojen suunnittelijoiden kanssa. Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa on isossa roolissa hankkeessa, jossa on mukana kymmenittäin suunnittelijoita. Viikoittain pidettävässä eri suunnittelualat yhteen kokoavassa palaverissa käydään läpi muun muassa tilaajan kommenttien perusteella päivitettyjä suunnitelmia.

AFRY Ark Studiolta Marian suunnittelukumppaneina mukana ovat varikon pääsuunnittelija Matti Kivioja ja varikon tietomallikoordinaattori Jani Naumanen.

Hankkeessa onnistutaan motivoituneiden ja kokeneiden suunnittelijoiden avulla

Ratikka-allianssin työskentely alkoi lokakuussa, ja kehitysvaihe on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2024 syksyn aikana. Projektissa on ollut heti alkuun tiukka aikataulu, ja aina kun aikataulussa on pysytty, se on tuntunut suurelta onnistumiselta.

Marian mielestä projektin onnistumista edistää se, että mukana hankkeessa on monia jo aiemmissa vaiheissa mukana olleita tekijöitä. ”Heillä on todella paljon kokemustietoa, ja he ovat paitsi taitavia, myös motivoituneita työskentelemään tässä hankkeessa”, Maria kertoo.

Uuden on liityttävä vanhaan kaupunkikuvallisesti sopivalla tavalla

Arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta rakennuksen laajennusprojektissa on ratkaistava olemassa olevien tilojen ja toimintojen liittyminen uuteen rakentamiseen toimivalla tavalla. Samalla on huomioitava uuden ja vanhan osan toisiinsa liittyminen kaupunkikuvallisesti.

Tässä hankkeessa korjaamohallin ja säilytyshallin laajenemisen mahdollisuus oli otettu huomioon jo ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa muun muassa rakenteiden mitoituksessa ja tilavarauksissa, ja nyt arkkitehdin tehtävä on ratkaista, miten uudet osat liittyvät vanhoihin kaupunkikuvallisesti. Lisäksi suunnittelijan pöydällä on tontille tulevien uusien rakennusten suunnittelu.
 

Tampereen raitiotievarikko

Nyt kehitysvaiheessa on ennustettava varikkoon kohdistuvia tulevaisuuden tarpeita käyttäjänäkökulmasta. Varikolla on säilytys- ja korjaamotiloja, jotka on suunniteltava tarkoituksenmukaisiksi. Suunnittelun pohjaksi on saatu käyttäjätietoa ja -näkemyksiä tilaajalta. Allianssikumppani Sweco on myös järjestänyt työpajoja, joissa on kartoitettu käyttäjien kokemuksia ja tarpeita.

Ratikkavarikko on tärkeä osa kokonaisuutta

Ratikkahanke on linjassa AFRYn tavoitteiden kanssa, sillä hanke tukee kestävää liikkumista. Marian mielestä hankkeella onkin merkittävä vaikutus tamperelaisten liikkumiseen, kun yhä useampi yhä laajemmalla alueella voi valita raitiovaunun auton sijasta. Ratikka vaikuttaa kaupunkilaisten arjen sujuvuuteen ja myös kaupunkikuvaan. ”Varikko taas on tärkeä osa kokonaisuutta, sillä se osaltaan varmistaa sujuvan raitiotieliikenteen.”

Maria muistuttaa, että varikko on monelle ihmiselle työpaikka, minkä vuoksi on tärkeää, että arkkitehtisuunnittelulla saadaan aikaan hyvä ja viihtyisä työympäristö.

Alustava, raitiotien seudullisen yleissuunnitelman mukainen aikatauluarvio on, että mikäli Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät raitiotien rakentamisesta loppuvuodesta 2024, raitiotieradan rakentaminen ajoittuisi vuosille 2025–2028. Rakentamisaikataulu täsmentyy allianssin kehitysvaiheen aikana.

 

Tampereen raitiotievarikko