E18 tunnel

Tunnelprosjekter er et tverrfaglig område som krever godt samspill mellom flere fag

Prosjektering av tunnel er et svært tverrfaglig område siden du skal utnytte en relativt liten plass på best mulig måte. Av den grunn er man avhengig av et godt samspill mellom en rekke forskjellige fag til riktig tid.

– Jeg liker å jobbe i tverrfaglige prosjekter, og særlig når det er kompliserte tverrfaglige grensesnitt, sier Miriam Aashamar. Som seksjonsleder for Bruer og konstruksjoner i AFRY og prosjekteringsleder får hun daglig bryne seg på en rekke komplekse veg- og tunnelprosjekter.

De siste tre årene har Miriam jobbet som prosjekteringsleder for tunnel på E18 Langangen-Rugtvedt, som består av et stort og komplekst tunnelprosjekt med blant annet Grenlandstunellen som strekker seg over nesten seks kilometer.

– Det som gjør Grenlandstunellen kompleks er at vi både har å gjøre med pumpesumper, kryss i tunnel som er noe uvanlig, samt svaksoner med dårlig bergkvalitet. Det betyr at det er soner i fjellet som er veldig dårlige, og som man ikke vet om kan bære seg selv, sier hun.

Miriam
Miriam Aashamar, seksjonsleder for Bruer og konstruksjoner i AFRY

Et arbeidspakkesystem som bidrar til samarbeid og samspill

Miriam forklarer at det viktigste med tunnelprosjektering er å planlegge rekkefølgen på fagene.

– Du må ha et visst nivå på et fag før du kan gå videre på neste fag. På E18-prosjektet har vi eksempelvis opprettet et arbeidspakkesystem som gjør at rekkefølgen av fag automatisk er tilpasset, slik at man får den mest effektive og beste arbeidsflyten i prosjektet. Vi satte oss sammen med entreprenøren, og gikk gjennom hvordan arbeidspakkesystemet skulle bli satt opp for dette prosjektet.

Hun viser blant annet til at for arbeidspakken til sprengingsprofilen, ble det satt sammen en pakke bestående av innspill fra både VA, elektro, veg, konstruksjon og en rekke andre fag. Sprengningsprofilet leveres klart til bygging mens de andre fagene detaljerer ut sitt arbeidsgrunnlag som leveres senere. Man får da mulighet til å levere tverrfaglig kvalitetssikret arbeidsgrunnlag til entreprenøren stykkevis og slipper å vente med bygging til hele arbeidsgrunnlaget er ferdig detaljprosjektert. Denne måten å jobbe på har vært helt avgjørende for å komme i mål med prosjektet.

– Jeg vil si at arbeidspakkesystemet har vært fundamentalt for å lykkes i prosjektet, og for å sikre at ikke de enkelte fagene kun tenker på sitt eget området, men samhandler og samarbeider. VDC metodikken brukes til dette. I tillegg har vi hatt tett dialog med entreprenør og netteier. Istedenfor å måtte gå gjennom mange ledd samarbeider vi mer direkte med hverandre. Det innebærer blant annet at vi jobber for å ta beslutninger i møter, slik at vi kan ta riktige beslutninger til riktig tid. Dette sparer oss og vår kunde for både tid og penger.

e18_inngang_tunnel.jpg

Bærekraft i fokus i prosjekteringen

Men hva er egentlig status på prosjektet i dag?

– Status i dag er at vi er helt i innspurten på E18. Tunnelprosjekteringen ble levert fra januar frem mot sommeren, og sprengningsarbeidene er godt i gang.

Bærekraft er også et element som står sterkt i prosjektering av tunneler. Dette går særlig på berguttak og minimering av dette, samt materialvalg og gjenbruk av sprengstein.

– Vårt ansvar er å prosjektere løsninger som er holdbare og som ikke trenger å byttes ut innen kort tid. I tillegg er vi bevisste om å bruke miljøvennlige materialer. E18-prosjektet skal også eksempelvis BREAM sertifiseres, så det er et høyt fokus på bærekraft.