Engineering Services picture

Bygg

Vi bygger fremtidens løsninger

Det stilles stadig nye krav til fremtidens bygg, og AFRY er med på denne utviklingen. Vi har Sentral Godkjenning i de fleste relevante områder for bygg, og sammen med alle våre kontorer i Norge jobber vi med de mest krevende prosjektene, både på bolig, næring og industri.

AFRY tilbyr alle tjenester innen bygg:

  • konseptstudier
  • forstudier
  • rådgivning / detaljengineering
  • kontrahering
  • oppfølging
  • ledelse på byggeplass

Vi har god erfaring innen oppføring av bygg for industrisegmentet og har deltatt i oppføringen av flere store industribygg.

Vi har en unik forståelse og erfaring i å se sammenhengen med installasjonene av apparatur, maskiner og kranbaner i bygg og å integrere disse løsningene i byggene.

Samtidig har vi den totale kunnskapen internt i bedriften til å kunne totalprosjektere en fullstendig løsning for kundene våre. Dette gjenspeiles i kvaliteten på gjennomføringen og sluttproduktet.

AFRY contact person generic image
Rebecca Elboth
Group Manager Process Industries Civil

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Rebecca Elboth

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.