AI Robots in Manufacturing plant

Elektro, Instrumentering og Automasjon

Vi prosjekterer alt innen elektro og instrumentering mot industrianlegg, samt utarbeider underlag til forprosjekt og budsjettsonderinger. Forespørselsunderlag utarbeides ofte på vegne av kunden og vi skriver funksjonsbeskrivelser (FDS) både for egne prosjekt og for kunder. Vi planlegger å utføre montasjeoppfølging på site, samt bistår på FAT og SAT.

Innen automatisering har vi solid kunnskap og erfaring med et stort antall prosesskontrollsystemer, PLS, DCS, SCADA og HMI systemer.

Vi er partnere og har sertifiseringer med blant annet Aveva, Siemens og Schneider.

Tjenester innen automasjon og prosesstyring omfatter alt fra enkle PLS-løsninger til komplette anlegg med PLS, HMI og integrasjon mot andre systemer hos våre kunder. Løsningene omfatter blant annet integrerte prosesstyringsanlegg, integrasjon med administrative systemer, historisk logging av alarmer og data, distribuerte løsninger via WEB, samt rapportering. Tjenestene omfatter også dokumentasjon, opplæring og igangkjøring av anlegg, samt service i driftsperioden etter nærmere avtale.

Våre ingeniører er spesialister innen elektro, automasjon og digitalisering og har lang og bred erfaring fra både fra enkle driftsoppdrag til store multidisipline Green-field prosjekter.

Vi leverer rådgiving og detalj-engineering, men også prosjekter hvor vi tilbyr utstyr og software som fastpris leveranser.

Håvard Arvesen - Direktør Process Industries i Norge
Håvard Arvesen
Direktør Process Industries i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Håvard Arvesen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.