Airport, people walking

Scandinavian Airlines - AMOS implementering, oppgradering og utilization

SAS tok i 2011 en beslutning om å bytte ut de forskjellige systemene de hadde for sin tekniske operasjon til et EAM/MRO system, hvor AMOS ble valgt som nytt system.

AFRY har over flere år bistått SAS med prosjektledelse i utviklingen og implementeringen av EAM/MRO systemet deres. AFRY har I tillegg ledet to oppgraderingsprosjekter knyttet til nye versjoner av AMOS.

Etter stabiliseringen av operasjonen/driften ønsket SAS at AFRY skulle lede arbeidet med å definere og implementere forbedringer som kunne optimalisere driften ytterligere. Med AMOS-systemet på plass gav det mulighet for å skape stor effekt og gevinst for hele organisasjonen.

Et AMOS Utilization prosjekt ble etablert hvor formålet var å implementere en metode og prosess for effektivt og kontinuerlig arbeide med å optimalisere og forbedre vedlikeholdsprosesser ved bruk av EAM systemet.

AFRY hadde rollen som prosjektledere og endringsledere for prosess- og systemendringene, fra ide til å implementere løsningen og hjalp SAS med å hente ut gevinstene. Metoden og forbedringsprosessene ble overlevert og implementert i SAS sin egen organisasjon.

Fakta

Kunde: SAS
Tidsrom: 2012-2020
Produkt: Optimaliserte prosesser
Våre leveranser: prosjektledere, endringsledelse, system konsulenter, asset management konsulenter, BI konsulenter, integrasjonskonsulenter

 

 

Kim Hansen - Head of BU Asset Management Systems International
Kim Hansen
Leder Asset Management Systems International

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Kim Hansen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.