Pulse_productionsystem

Asset management

AFRY har bred kompetanse og lang erfaring med å hjelpe kunder og operatører innen området Asset Management i henhold til kjente standarder som for eksempel ISO 55000/01 eller EASA.

Vi hjelper våre kunder med å analysere hvordan de kan optimalisere tilgjengelighet og servicegrad på sine assets (eiendeler) ved hjelp av optimalisert vedlikehold gjennom systemets livslengde (Life Cycle Management). Dette inkluderer blant annet valg av vedlikeholdsstrategi og gjennomgang av deres Prosesser, Teknologi og Organisasjon (PTO). I AFRY benevner vi dette som Maintenance Excellence.

Vi i AFRY bistår våre kunder med å ta ut beslutningsgrunnlag og velge det rette EAM, ERP eller MRO systemet ut i fra kunden sine behov, strategi og mål. Vi støtter kundene våre med etablering av prosesser, implementering av system og drift innenfor budsjettrammene som er satt.

Utnyttelse av organisasjonen og systemet sine muligheter til en effektiv og optimalisert prosess er ofte en stor utfordring i et implementerings prosjekt. Vi i AFRY har respekt for kundenes budsjett og planer for prosjektene og har hjulpet flere kunder med å iterativt kunne hjelpe kundene med å definere og implementere effektiviserings tiltak etter at prosjektet er ferdigstilt.

 

Kim Hansen - Head of BU Asset Management Systems International
Kim Hansen
Leder Asset Management Systems International

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Kim Hansen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.