Erhvervsakademiet Lillebælt

Erhvervsakademiet Lillebælt - Ingeniørrådgivning

Om projektet

Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) er en erhvervsrettet og praktisk baseret uddannelsesinstitution, som samarbejder med virksomheder lokalt, nationalt og internationalt.

Erhvervsakademiet rummer 2.600 studerende, 170 undervisere og 60 teknisk administrative, medarbejdere. EAL er placeret på en ca. 42.000 m² stor grund tæt på Odense havn. Ønsket om at bevare nogle af de eksisterende Wittenborg-bygninger er imødekommet ved at placere en ny bygning centralt på grunden og sammenbinde de eksisterende bygninger med et nyt, energieffektivt og oplevelsesrigt design, der tilgodeser de mange forskellige brugsmønstre.

I forbindelse med projektet har skolens undervisere og elever haft adgang til dokumenter, materialer og byggeplads.

Bygningen har modtaget diplom fra MiljøForum Fyn for implementering af en ”miljøplan”, som indeholder miljømæssige-, økonomiske-, tekniske- og proceskriterier fra DGNB. Bygningen er energieffektiv med fornybare ressourcer og er fremtidssikret mod miljø- og klimaændringer. Ventilationsanlæggene er valgt ud fra et energiøkonomisk synspunkt, ligesom der er etableret sensorer for tænd og sluk af lyskilder, der er med til at mindske skolens driftsomkostninger. Der er desuden udført Odeon-simulering i gange, åbne områder og atrier for at optimere efterklangstider i disse områder til undervisningsbrug.

AFRY's rolle

AFRY har levereret rådgivning inden for anlæg, el, konstruktioner, VVS og ventilation samt miljø, akustik, brand og projektledelse. AFRY har desuden rådgivet om miljø, miljøhistorisk redegørelse, indeluftmålinger og rapportering.

Fakta

AREAL

22.000 kvadratmeter

PROJEKT START

2014

PROJEKT SLUT

2016

ENTREPRISEFORM

Totalentreprise

Samarbejdspartnere

ENTREPENØR

A. Enggaard A/S

ARKITEKT

Henning Larsens Architects

LANDSKAB

SLA

Karl Henrik Elkjær - Projekt- og markedschef, Projekt- og projekteringsledelse, Building Design, Herning
Karl Henrik Elkjær
Projekt- og markedschef, Projekt- og projekteringsledelse, Building Design, Herning

Vil du vide mere?

Kontakt Karl Henrik Elkjær

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.