Rådgivning_genrefoto

Fuld ingeniørrådgivning på flerbrugerhus i Nordhavn

Århusgadekvarteret på Københavns Nordhavn - i daglig tale Nordhavn - er et byområde i rivende udvikling. Her skyder en blanding af boliger og erhverv op side om side på store byggefelter, og på to af felterne opfører Nordstern for Nrep et såkaldt flerbrugerhus - og AFRY er med som rådgiver.

 

Om projektet

Huset som helhed består af to selvstændige bygninger, der er forbundet med en hævet fællesbygning. Grundidéen er at skabe et nybyggeri hvor miljø, biodiversitet og fællesskab har stor betydning for projektets udformning.

Som navnet antyder, bliver det et hus med mange formål og brugere. I stueetagen vil der være offentlige funktioner som fælles storkøkken, kantine, caféer og liberalt erhverv med mødelokaler. Etagerne derover vil være forbeholdt kontorlejemål. Husets mange muligheder for anvendelse er med til at udvikle fællesskaber for fremtiden og borgerne i Nordhavnen.

Byggeriet er placeret i tidligere vejareal, og det har givet en række udfordrende faktorer i projektet. I forhold til anlæg har det været nødvendigt at foretage en større omlægning af regn- og spildevandsledninger, elledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, vandledninger samt tele/fiber-kabler.

Grønne strukturer

Selve bygningerne er opført i rød-brune teglsten. Teglbyggeri har lang levetid, hvilket udmønter sig i en positiv LCC (Life Cycle Costing) for dette projekt.

Bygningerne opføres i varierende højde op til fem etager. Helhedsindtrykket er et byggeri med forskellige højder og udtryk, som sammen med grønne strukturer i byggegulvet omkring og imellem bygningerne giver et meget urbant udseende. Bygningerne får desuden "grønne" tage, der er betegnelsen for grønne planter som tagbelægning (oftest græs eller stenurter), som fremmer biodiversiteten.

Overordnet set har fokus været på byggematerialer med lang levetid og få vedligeholdelsesomkostninger. Optimal udnyttelse af kilder til vedvarende energi er også en bærende kraft i byggeriet, herunder eksempelvis solkraft.

Herudover er det værd at fremhæve, at flerbrugerhuset som bygning er designet med:

  • stor fleksibilitet, som muliggør opdeling af lejemål.

  • præfabrikerede materialer

  • solceller på taget for at sikre egen energiproduktion

  • et energieffektivt og intelligent belysningskoncept for et lavere energiforbrug.

Det er ambitionen, at hele byggeriet, som fylder et areal på 8.000 m2, skal DGNB-certificeres til Guld.

 

 

AFRY's rolle

AFRY's rådgivere har leveret fuld rådgivning på anlæg, herunder ledningskoordinering af de eksisterende forhold i byggefelterne. Derudover har AFRY stået for projektering af el, vvs, ventilation, indeklima, dagslys, commissioning, performancetest, arbejdsmiljø (P) og IKT-ledelse. Desuden har AFRY været auditør for certificering til DGNB Guld.

 

 

Fakta

AREAL

8.000 m2

START

2020

SLUT

2023

 

Samarbejdspartnere

ARKITEKT

AART

ENTREPRENØR

Nordstern

BYGHERRE

Nrep

 

 

 

Om AFRY

Faglighed, kvalitet og tillid er altafgørende for en god byggeproces, uanset om vi samarbejder med bygherrer, entreprenører, developere eller andre faggrupper.

Vores medarbejdere kender bygningsreglementet ind og ud, og vi kan dokumentere effekten af vores værktøjer og metoder. Uanset om din bygning er ældre, ny eller endnu kun på tegnebrættet, kan vi imødese og opfylde dine ønsker og krav.

I AFRY har vi et mangeårigt kendskab til byggebranchen i Danmark, og vores eksperters viden og erfaringer spænder bredt over højhuse, bygherrerådgivning, fødevare- og medicinalindustrien og meget mere. På tværs af alle projekter er vores ambition at fremme bæredygtighed og digitalisering.

Samarbejde_genrefoto

Vil du vide mere om projektet?

Jakob Langelund - Head of Project Governance, Buildings (Denmark)

Jakob Langelund

Head of Project Governance, Buildings (Denmark)

Kontakt Jakob Langelund

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.