Göteborg

Byudvikling

Bæredygtig byudvikling

Hos AFRY bruger vi vores kombinerede ekspertise til at skabe byplanlægningsløsninger for fremtidens samfund.

Succesfuld byudvikling kræver støtte fra specialister og strategisk planlægning på flere niveauer. AFRY har en bred vifte af specialister i form af byudviklere, kulturgeografer, planlægningsarkitekter, landskabsdesignere, økonomer, landinspektører, 3D visualiseringseksperter, trafikplanlæggere, vejingeniører, miljøeksperter og mange flere. Denne samlede ekspertise er et kraftfuldt værktøj i forandringen af byer og landskaber. 

Vores ekspertise kommer fra projekter i alle størrelser – fra byplanlægning af hele byer til arealanvendelsesplaner for kommuner og værdiskabende lokalplaner.  

Vi tilbyder ekspertise i vejledning af alle former for udviklingsprojekter. Fra idé til beslutning – under hensyntagen til økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. Vores ambition er altid at opbygge langsigtet værdi for alle interessenter, ofte i dialog med offentligheden. Vi bruger vores samlede ekspertise til at skabe løsninger for fremtidens samfund. 

 

 • Master- og lokalplaner 

 • Bæredygtighedsstrategier 

 • Konsekvensanalyse 

 • Landskabsarkitektur og offentlige områder 

 • 3D-analyse og visualisering 

 • GIS-analyse 

 • Miljøinspektioner 

 • Bæredygtig forretningsudvikling 

 • Certifikater for bæredygtige løsninger 

 • Brugerinddragelse 

 • Trafikanalyse og -planlægning  

 • Projektledelse og ledelsesinformation 

 • Design og modellering 

 • Investeringsplanlægning 

 • Regionalplanlægning

Kontakt os

Kenneth Habo

Business Unit Manager, Transportation