M3 i København

AFRY vinder rammeaftale på trecifret millionbeløb for Vejdirektoratet

AFRY vinder rammeaftale på trecifret millionbeløb for Vejdirektoratet

AFRY er valgt til rådgiver på en stor rammeaftale for Vejdirektoratet, der efter planen løber de næste to år med mulighed for to års forlængelse. Rammeaftalen dækker over planlægning, anlæg og drift af alle Vejdirektoratets ITS-anlæg og systemer på statsvejnettet i Danmark, og har en forventet værdi på 143 mio. kr.

Rammeaftalen består af i alt ti delaftaler, hvor AFRY har budt på og vundet de syv og har desuden vundet retten til at deltage i miniudbud på yderligere to delaftaler.

”Vi har efterhånden samarbejdet med Vejdirektoratet i mere end 25 år, og vi er derfor også meget glade for at kunne fortsætte som rådgiver,” siger Kenneth Habo, Business Unit Manager for Transportation i AFRY.

”Med rammeaftalen for Vejdirektoratet kommer vi til at hjælpe med at drifte Danmarks infrastruktur og hjælpe tusindvis af mennesker i Danmark med at bevæge sig fra A til B på en mere effektiv, sikker og miljømæssigt bæredygtig måde,” siger han.

Vejdirektoratet har ansvaret for ca. 3.800 kilometer vej, der er med til at binde Danmark sammen – herunder motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene samt mange af landets broer.

Opgaverne på rammeaftalen skal sikre driften samt den løbende videreudvikling af trafikledelsessystemer og signalanlæg. Dette omfatter udstyr på vejen, centrale overvågnings- og styringssystemer samt den trafiktekniske og trafikale drift, som kommer til at foregå i tæt samarbejde med Vejdirektoratets Trafikcenter.

En grønnere måde at binde Danmark sammen på

Ifølge prognoser fra Vejdirektoratet kommer vi til at se mere trafik på de danske veje i fremtiden. Derfor kommer trafikledelse også til at spille en væsentlig rolle, hvis man vil undgå problemer på vejnettet, afvikle trafik på en sikker måde og sikre god service til trafikanterne.

Samtidig er der et fælles fokus på den grønne omstilling og arbejdet med bæredygtighed og FN’s Verdensmål.

”Effektiv drift og vedligehold af både trafikledelsessystemer og signalanlæg er med til at mindske CO2-udledning, fordi trafikken glider bedre med færre stop. Rødt lys og kø på vejene betyder ventetid for bilisterne, ekstra brændstofforbrug og øget CO2-udledning,” siger Susan Appel, der er teamleder for Road & Traffic og som har været med til at udarbejde tilbuddet.

”Derfor arbejder vi på at udvikle forskellige tiltag inden for trafikledelsessystemer og signalanlæg. Vi anvender f.eks. i stigende grad gps-data til køvarsling og rejsetidsvisninger i stedet for faste detektorer. Dette giver bedre trafikantinformation og lavere omkostninger på både anlæg og drift.”

Vidste du at...

Four roads with one car

Røde lys er mindre bæredygtige end grønne lys

Ifølge Vejdirektoratet bruger en personbil 0,023 liter brændstof ekstra, hvis den med 50 km/t standser og holder stille for rødt lys i 30 sekunder og efterfølgende accelererer til 50 km/t. Dette svarer til en ekstra udgift på ca. 28 øre ved en brændstofpris på 12,5 kr. pr. liter (2021). Tallet for lastbiler er større, ligesom udgiften på veje med højere hastigheder er større. Dette skal sammenholdes med, at der hvert år standes 8-9 mia. gange for rødt lys.

Kilde: Vejdirektoratet

Uheld på motorvejen, hvad så?

Trafikledelsessystemer kan være med til at sikre en hurtig opdagelse af uheldet og kan derefter bruges til at advare og informere trafikanterne. Beredskabet sikrer, ved effektiv hændelseshåndtering, så politi og beredskaber kan gennemføre en hurtig og sikker oprydning efter uheldet. Betyder uheldet at motorvejen er spærret i længere tid er det i dag også muligt flere steder at etablere en omkørselsrute, hvor en omstilling af signalanlæg får den uventede ekstra trafik til at glide bedre.    

Person standing at a bridge at night

Kontakt os

Kenneth Habo - Market Area Manager, Transportation (Denmark)

Kenneth Habo

Market Area Manager, Transportation

Kontakt Kenneth Habo

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Susan Appel - Projectmanager, Transportation

Susan Appel

Group Manager Traffic

Kontakt Susan Appel

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.