samordning7_mangecyklerDK

Signalanlæg - Fremkommelighed, sikkerhed og serviceniveau

Et moderne, intelligent signalanlæg kan forbedre fremkommelighed, sikkerhed og serviceniveau for trafikanter. Det giver miljømæssige og økonomiske gevinster, der bidrager til en bæredygtig udvikling af hele transportområdet.

Trafikmønstret er ikke det samme i dag, som det var sidste år. Det er heller ikke det samme i dag, som det var i går. Trafikken og trafikmønstret ændrer sig, og for at kunne optimere trafikafviklingen i realtid, er der behov for at benytte intelligente og dynamiske løsninger, der tilpasser sig trafikmønstret.

I signalanlæg kan tekniske løsninger sikre en bedre afvikling af trafikken og fremkommelighed for bløde trafikanter, kollektiv trafik og bilister. Datainput fra detektorspoler, radarer eller termiske kameraer kan bruges til at tilpasse grøntiderne og optimere på, hvad der får prioritet i signalanlægget i forskellige trafiksituationer. På denne måde kan trafikanterne opnå en lavere forsinkelse, færre opbremsninger og et generelt bedre serviceniveau i krydset.

I vores arbejde med signalanlæg lægger vi først og fremmest vægt på, at vores rådgivning bidrager til at skabe trafiksikkerhed og fremkommelighed for alle trafikanter. Her har vi også et stort fokus på at minimere energiforbruget for anlæggene, samt at anlæggene er integreret i området på æstetisk vis.

I AFRY har vi mange års erfaring med planlægning, projektering, drift & vedligeholdelse og tilsyn af trafiksignalanlæg. Vi har udarbejdet projektforslag og projekteret signalanlæg til flere hundrede kryds i Danmark. Vi har erfaring med både enkeltstående anlæg, store samordnede systemer og adaptiv signalstyring, der skal sikre fremkommelighed på strækninger med tæt trafik.

Eksempler på vores ydelser:

  • trafikanalyser
  • trafiksimuleringer
  • planlægning og design
  • anlægsteknisk projektering
  • kravspecifikationer
  • udbud
  • FAT og SAT
  • drift og vedligeholdelse
  • projektledelse.

Kontakt os

Lasse Bredtved Lunde-Christensen  - Traffic Engineer

Lasse Bredtved Lunde-Christensen

Project Manager Traffic

Kontakt Lasse Bredtved Lunde-Christensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Mads Skov Thomsen - Trafikingeniør

Mads Skov Thomsen

Trafikingeniør

Kontakt Mads Skov Thomsen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.