Due Diligence_genrefoto_Getty Images

Teknisk Due Diligence

Teknisk rådgivning i forbindelse med ejendomshandler

Med AFRY som teknisk rådgiver får du en strømlinet proces til vurdering af en ejendoms værdi, herunder de tekniske løsninger, materialernes kvalitet, risici omkring miljø, geoteknik, akustik, brand, restlevetider, mangler og meget mere.

Uanset om du skal købe eller sælge fast ejendom, fabrikker, logistikhaller, boliger, kontorer eller andre typer bygninger og ejendomme, kan AFRY tilbyde en totalløsning, der hurtigt belyser kritiske forhold og derved afklarer en handelspris hurtigt.

Vi har sammensat et team af teknikere og eksperter, der hurtigt kan give assistance, og som kender ejendomsmarkedet ud og ind. Teamet kan assistere med forskellige typer Due Diligence målrettet det behov, kunden har. Målet er at spare dyr procestid, samtidig med at kritiske forhold bliver belyst, så afklaring af handelspris kan ske hurtigt.

AFRY er en global ingeniørkoncern med en stærk tilstedeværelse i Norden. Det betyder, at vi også kan udføre en samlet Due Diligence for kunder med porteføljer i flere lande.

Målgruppen for en Teknisk Due Diligence er typisk investorer, udviklere eller långivere, der ønsker at vurdere den tekniske risiko og investeringspotentialet ved en ejendom.

 

Uanset form gennemfører AFRY Due Diligence efter internationale standarder.

 

AFRY tilbyder 3 forskellige former for Due Diligence

  • Teknisk Due Diligence (TDD)
  • Environmental Due Diligence (EDD)
  • ESG Due Diligence
Due Diligence_genrefoto
Genrefoto: Getty Images

Teknisk Due Diligence er en undersøgelse, som har til formål at give en samlet vurdering af en ejendoms værdi, herunder de tekniske løsninger, materialernes kvalitet, risici omkring miljø, geoteknik, akustik, brand, restlevetider, mangler og meget mere.

Kendetegnet med Due Diligence er, at ”eksklusivitetsvinduet” (timeslottet) er kort, og derfor har vi i AFRY udarbejdet en række standardiserede værktøjer til at strømline processen og komme godt i gang.

Ligeledes er en del af Teknisk Due Diligence at gennemgå lovligheden af det opførte, og derfor gransker vi det byggetekniske materiale som f.eks. servitutter, kontraktforhold, dispensationer og garantier, der kræver koordinering med kundens juridiske rådgivere.

Den tekniske due diligence opfølges oftest af en EDD (Environmental (miljø) Due Diligence). Her gennemgår vi dokumenter og miljøtilladelser og udarbejder en vurdering af de risici, der er på ejendommen af miljømæssig karakter. Hvis det ønskes, og risiko vurderes som høj, kan der udføres prøvetagning og miljøscreening af byggematerialer. Her undersøges f.eks. for forekomst af PCB, bly og paraffiner, men det kan også være undersøgelse af PFOS med mere.

ESG Due Diligence er en gennemgang og vurdering af bygningens klimapåvirkning og klimabelastning, Her undersøger vi affald, energiforbrug, klimatilpasning iht. til EU-taksonomien, alignment check, vurdering af bæredygtighed jf. bygninger i drift jf. certificeringsordningerne Leed, Bream, eller DGNB.

I AFRY arbejder vi ofte tæt med køber eller sælgers advokat, hvor vi sammen belyser de problemstillinger, der kan være af juridisk karakter. Resultatet af det tætte samarbejde er, at det kan håndteres igennem bestemmelser i købsaftalen eller opfølgning på pladsen.

 

Sammen med kunden definerer vi kritiske forhold og leverer indledningsvist en Red Flag-rapport med henblik på at fremhæve de væsentligste emner til behandling.

 

Som en del af Due Diligence gennemfører vi besigtigelser og tilstandsvurderinger f.eks. i henhold til ASTM E2018-15.  

Vi kapitaliserer udskiftning og vedligeholdelsesbehov i driftsfasen eller fraflytningsopgørelser i forbindelse med lejeaftalens ophør, og normalt udarbejder vi en PPV-plan for en tiårig periode.

AFRY_København

Forskellen på Teknisk Due Diligence og en tilstandsrapport

Teknisk Due Diligence (TDD): Formålet med TDD er at undersøge en ejendoms tekniske og bygningsmæssige tilstand som en del af en større evaluering af en ejendoms investeringsmæssige værdi. Det kan være i forbindelse med en ejendomstransaktion eller investeringsbeslutning, hvor køberen ønsker at forstå de tekniske risici og muligheder ved ejendommen. TDD omfatter typisk en bred vifte af tekniske og bygningsmæssige undersøgelser.

Tilstandsrapport: Formålet med tilstandsrapporten er primært at identificere og dokumentere den aktuelle tilstand af en ejendom eller et byggeri, herunder eventuelle fejl, mangler eller skader. Rapporten udarbejdes normalt som en del af en ejendomstransaktion eller som led i en byggeproces og har typisk fokus specifikt på den aktuelle tilstand af bygninger og installationer.

Vil du vide mere om Due Diligence?

Carsten Pietras - Section Manager, Client Consultancy, Consultancy

Carsten Pietras

Section Manager, Client Consultancy, Consultancy

Kontakt Carsten Pietras

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Jacob Damborg Kristensen - Section Manager, Building Technology, Consultancy

Jacob Damborg Kristensen

Section Manager, Building Technology, Consultancy

Kontakt Jacob Damborg Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.