Lapsi pyöräilee

AFRY kumppanina liikennesuunnittelun valtionavustushankkeissa

Kirjoittaja Laura Mansikkamäki

Liikennesuunnittelulla kohti kestävää yhteiskuntaa – AFRY kumppanina valtionavustushankkeissa

Meidän asiantuntijoillamme AFRYllä on parhaimmillaan jo kymmenen vuoden kokemus valtionavustushakemusten onnistuneesta laadinnasta. Tarjoamme toki myös suunnitteluapuamme hankkeiden toteuttamiseen aina kestävän liikkumisen strategioista kävely- ja pyöräilyinfran toteutussuunnitteluun.

Ihmiset pyöräilevät talvella

 Teen AFRYllä liikennesuunnittelua pääosin hankkeissa, joissa pyritään parantamaan kestävien kulkutapojen edellytyksiä tai vaikuttamaan ihmisten liikkumistottumuksiin asenteisiin vaikuttamalla. Nykyisin yhä useammassa perinteisessäkin liikennesuunnitteluhankkeessa kestävyys on tärkeänä suunnitteluperiaatteena. Tämä vuosi alkoi erityisen hyvin, sillä kollegoideni kanssa autoimme useampaa kuntaa kestävän ja turvallisen liikkumisen valtionavustusten hakuprosessissa. Avustushakemusten kanssa kävi hyvin, ja nyt saamme jatkaa viiden kestävää ja turvallista liikkumista edistävän hankkeen parissa loppuvuoden.

Valtio tukee kuntia päästöjen vähentämisessä ja kestävien kulkumuotojen edistämisessä vuosittain tukirahalla. Rahaa jaetaan kestävää liikkumista edistäviin suunnitelmiin, kokeiluihin ja investointeihin. Tuki on monelle kunnalle edellytys edistämistyölle, ja ilman sitä moni hanke jäisi toteutumatta varsinkin nyt, kun kuntien talous on muutoinkin tiukalla.

Meidän asiantuntijoillamme AFRYllä on parhaimmillaan jo kymmenen vuoden kokemus avustushakemusten onnistuneesta laadinnasta. Tarjoamme toki myös suunnitteluapuamme hankkeiden toteuttamiseen aina kestävän liikkumisen strategioista kävely- ja pyöräilyinfran toteutussuunnitteluun. Nämä hankkeet ovat hyvin mielenkiintoisia, sillä usein päästään kehittämään toimintamalleja kuten sitä, miten edistämistyötä tehdään tai mitkä ovat kaupunkien suunnitteluperiaatteet jalankulku- ja pyöräinfran osalta. Yleensä hankkeet ovat hyvin vuorovaikutteisia, ja se jos mikä on hyvää vastapainoa insinöörityölle.

AFRYn käynnissä olevissa projekteissa kestäviä ratkaisuja kunnille ja kaupungeille

Pietarsaaressa ja Naantalissa käynnistyivät hankkeet, joissa parannetaan pyöräpysäköintiä. Naantalin suunnitelmassa varaudutaan myös mahdollisten sähköpotkulautojen tuloon. Skoottipysäköinti onkin monen kaupungin ongelma, johon kaivataan ratkaisuja. Vuoden 2023 aikana toteutimme pyörä- ja sähköpotkulautapysäköintisuunnitelman Nokialla – osittain valtionavustuksen turvin.

Tampereella suunnitellaan ja pilotoidaan kaupungin keinoja taloyhtiöiden pyöräpysäköinnin helpottamiseksi. Pysäköintisuunnitelmien kautta kunnat saavat konkreettisen ja priorisoidun etenemissuunnitelman siihen, minne ja miten investointeja kannattaa tulevaisuudessa suunnata. Suunnitelman avulla syntyvät myös toimintatavat jatkoon pysäköinnin huomioimiseksi uusien kohteiden kuten asuinkerrostalojen ja koulujen kohdalla.

Pirkkalaan laaditaan kokonaisvaltainen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Hankkeessa asetetaan tavoitteet edistämistyölle, laaditaan pyöräliikenteen tavoiteverkko sekä määritetään konkreettiset toimenpiteet liikenneympäristön kehittämiseen ja asenteisiin vaikuttamiseen. Hankkeen tekee erityisen mielenkiintoiseksi se, että Pirkkalaan on suunnitteilla raitiotien laajennus, joka vaikuttaa merkittävästi kunnan liikennejärjestelmään. AFRY on mukana myös suunnittelemassa raitiotien laajentamista, joten näiden hankkeiden yhteen kytkentä on erityisen jouhevaa. Asiantuntijoidemme avustuksella kuntien kävelyn ja pyöräilyn edistämistyöstä saadaan systemaattista, pitkäjänteistä ja tuloksellista. Edistämistyöhön saadaan sitoutettua poikkihallinnollisesti kuntien eri tahot, ja infran osalta on selkeä etenemismalli jatkosuunnitteluun.

Kaksi pyöräilijää talvella

Naantalissa olemme mukana erittäin vuorovaikutteisessa hankkeessa, jossa pyritään löytämään uusia tapoja parantaa liikenteen esteettömyyttä. Hankkeen aikana haemme asukkailta ja vanhus- ja vammaisneuvostoilta näkemyksiä esteettömyyden parantamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä siitä, miten ja missä vaiheessa liikenneympäristön suunnitteluhankkeissa esteettömyys tulisi huomioida jatkossa. Tavoitteena on, että jatkossa Naantalin kaupungilla on käytössään paremmat työkalut esteettömyyden huomioimiseksi suunnittelussa sekä lopulta kaikille liikkujaryhmille soveltuva liikenneympäristö.

Missiona kestävä yhteiskunta

Muun muassa näiden ja monien muiden hankkeiden avulla tuemme AFRYn missiota kestävän yhteiskunnan edistämisessä. Kun autamme kuntia ja kaupunkeja luomaan kestäviä liikenne- ja kuljetusjärjestelmiä, olemme hyvällä matkalla kohti missiotamme. Liikennesuunnittelijamme auttavat erittäin mielellään kestävien ratkaisujen luomisessa missä tahansa prosessin vaiheessa. Ota yhteyttä – olemme täällä auttaaksemme.

Ota yhteyttä

Laura Mansikkamäki - Osastopäällikkö, liikenne

Laura Mansikkamäki

Osastopäällikkö, liikenne

Ota yhteyttä: Laura Mansikkamäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.