Aerial view of Oslo city in the evening

Liikenne

Liikenteen, liikkumisen, tavaraliikenteen ja logistiikan ratkaisut AFRYllä

Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien kehitystä ohjaa vahvasti pyrkimys kohti päästöttömiä ratkaisuja. Keinovalikoimaan kuuluvat järjestelmätason liikennesuunnittelu, teknologiset ratkaisut, älykkään infrastruktuurin ja liikenteen ohjauksen soveltaminen, uusiutuvat käyttövoimat sekä liikenne- ja kuljetusketjujen suunnittelu. Eri ratkaisumalleja yhdistämällä saavutetaan kestävä liikenne- ja kuljetusjärjestelmä, jolta edellytetään myös turvallisuutta, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta.

Kestävä liikennesuunnittelu varmistaa ihmisten ja tavaroiden sujuvan liikkumisen paikasta toiseen kulkuvälineestä riippumatta. Kun kaupungit ja yhteiskunnat muuttuvat, liikennesuunnittelun on myös kehityttävä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Liikenneselvitykset tuottavat esimerkiksi tietoa päätöksenteon ja liikkumisen suunnittelun tueksi.

Kaupungit ja yhteisöt muuttuvat ajan myötä, ja myös liikenteen suunnitteluratkaisujen on kehityttävä elämänlaadun parantamiseksi ja väestön tarpeiden täyttämiseksi. Me AFRYllä autamme asiakkaita monipuolisissa liikennesuunnitteluun ja -selvitykseen liittyvissä tarpeissa. Palvelemme kaupunkeja, kuntia ja valtiota mutta myös rakennuttajia ja muita alamme konsultaatiota tarvitsevia tahoja. Käytössämme on alan yleisesti käytetyt liikennesuunnitteluohjelmistot.

Liikenteen palvelujamme ovat muun muassa

 • Liikennejärjestelmäsuunnitelmat
 • Kestävän liikkumisen suunnittelu: suunnitelmat, selvitykset ja strategiat
 • Liikkumisen ohjauksen eli kulkutapatottumuksiin ja -asenteisiin vaikuttamisen suunnitelmat
 • Maankäytön suunnittelua tukevat liikenneselvitykset ja vaikutusten arvioinnit
 • Liikennejärjestelyiden suunnittelu, esi- ja yleissuunnittelu (esim. kadut, liittymät, pysäköintilaitokset ja -alueet)
 • Toimivuustarkastelut
 • Logistiikan ja elinkeinoelämän kuljetusjärjestelmien selvitykset strategisen tason ratkaisuista yksityiskohtien suunnitteluun
 • Tavarakuljetusjärjestelmien analyysit, suunnitelmat ja selvitykset citylogistiikasta raskaisiin erikoiskuljetuksiin
 • Logistiikkaan liittyvät visiotyöt, ennakointi ja elinkeinoelämän infrastruktuuritarpeisiin liittyvät tarkastelut
 • Liikenneturvallisuussuunnitelmat ja -tarkastelut
 • Liikenteenohjauksen suunnittelu (liikennemerkit, viitoitus, portaalit ja tiemerkinnät)
 • Työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelu ja -auditointi
 • Teollisuus- ja logistiikka-alueiden liikennesuunnittelu

 

Tutustu liikennesuunnittelun projekteihimme

AFRY kuvasi ja kehitti liiketoiminnan ja logistiikan toimintamallia kolmelle teollisuusalueelle Keski-Karjalassa hankkeessa Pk-yrityksille kasvua teollisista ekosysteemeistä - liiketoimintaympäristön analyysit, logistiikan kehittämissuunnitelma ja alueiden kehityksen visualisointi. Tämän hankkeen aikana avattiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia yritysten ja yritysverkostojen välille, ja tällä pyrittiin vahvistamaan alueen teollisten ekosysteemien kehitystä eri toimialoilla. Lue lisää projektista.

Väylävirasto tilaa vuosittain puitesopimustoimittajiltaan kymmenisen väylähankkeiden työnaikaisten liikennejärjestelyiden auditointia. AFRY on toiminut hankkeiden tarkastajakonsulttina jo vuodesta 2018 lähtien ja ollut vaikuttamassa liikenneturvallisuustilanteen parantumiseen auditoitavilla työmailla jo yli toistakymmentä kertaa. Auditointien tavoitteena on parantaa tietyömaiden liikennejärjestelyjen laatua ja turvallisuutta. Lue lisää AFRYn tekemistä auditoinneista.

Ota yhteyttä

Laura Mansikkamäki - Osastopäällikkö, liikenne

Laura Mansikkamäki

Osastopäällikkö, liikenne

Ota yhteyttä: Laura Mansikkamäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Jarkko Rantala - Johtava asiantuntija, logistiikka

Jarkko Rantala

Johtava asiantuntija, logistiikka

Ota yhteyttä: Jarkko Rantala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit