Turvallisuuskamera

AFRYn käyttäjälähtöinen turvasuunnittelu parantaa toimitilojen toimintavarmuutta

AFRYn käyttäjälähtöinen turvasuunnittelu parantaa toimitilojen toimintavarmuutta

Digitalisaatio, koronapandemia ja joustavat työajat ovat mullistaneet työnteon tapoja. Nämä muutokset vaativat toimitiloilta entistä joustavampia ratkaisuja, jotta tiloja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja turvallisesti. Käyttäjälähtöinen turvallisuussuunnittelu on AFRYn erikoisalaa. Asiakaskohtainen riski- ja tarvekartoitus on aina ensimmäinen askel suunnitteluprosessissamme.

Muuttunut kansainvälinen turvallisuustilanne, koronapandemia ja lisääntynyt huoli katuväkivallasta ovat heikentäneet yleistä turvallisuuskokemusta. Fyysisestä turvallisuudesta huolehtimalla pyrimme luomaan häiriöttömän ja turvallisen työympäristön sekä suojelemaan organisaation henkilöstöä, dataa ja muita kriittisiä arvoja. Organisaatioiden varautuminen ja panostukset turvallisuuteen ovat kasvussa, ja sen vuoksi turvallisuusasiantuntijan osaamista tarvitaan yhä enemmän.

Järjestelmät vastaamaan uuden teknologian mahdollisuuksia

Monet käytössä olevista järjestelmistä vanhenevat samalla, kun käyttäjävaatimukset laajenevat ja teknologian kehitys kiihtyy. Tietoturvan, tietosuojan, ominaisuuksien ja käytettävyyden vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Vanhojen järjestelmien ohjelmistotuki päättyy, eivätkä ne enää täytä tiukentuvia vaatimuksia tietoturvallisuuden ja huolto- ja ylläpitotoimintojen varmistamiseksi. Tämä heikentää kiinteistöjen toimintavarmuutta.

AFRYn asiantuntijat tarjoavat puolueetonta apua turvallisuusratkaisujen suunnittelussa ja hankinnoissa. Autamme asiakkaita valitsemaan oikein mitoitetut ja käyttäjälähtöiset ratkaisut, jotka parantavat kiinteistöjen toimintavarmuutta.

A person opening a door

Turvallisuusjärjestelmän elinkaarikustannukset kannattaa arvioida

Vanhojen turvajärjestelmien ylläpidon kustannukset voivat olla moninkertaiset verrattuna uusiin järjestelmiin. Turvajärjestelmien uusiminen voi siten olla edullisempaa pitkällä aikavälillä. Ylläpitokulut muodostavat merkittävän osan turvallisuusjärjestelmien kokonaiskustannuksista, ja niiden huomioiminen on tärkeä osa suunnitteluprosessia.

Asiantuntijamme laskevat elinkaarikustannukset hankintapäätöksien tueksi ja auttavat optimoimaan ylläpitopalvelusopimukset juuri asiakkaan tarpeeseen.

Hyvällä suunnittelulla varmistetaan toimitilojen turvallisuus

Modernit ja älykkäät turvallisuusjärjestelmät tukevat myös organisaatioiden toimintaa. Älykkäillä järjestelmillä voidaan seurata teollisuuden ja logistiikan prosesseja, valvoa työturvallisuutta, seurata ihmisvirtoja ja suorittaa kävijälaskentaa.

Ihmisiä toimistotiloissa

AFRY panostaa entistä enemmän yritysturvallisuuden asiantuntijapalveluihin. Tiimimme tekee riskikartoitukset ja suunnittelee turvaratkaisut asiakkaille, auttaa sopivimpien ratkaisujen valinnassa ja hankinnassa ja valvoo toteutuksen ja käyttöönoton. Hyvin suunniteltu ja toteutettu turvaratkaisu vahvistaa kiinteistön turvallisuutta, edistää tilojen monipuolista käyttöä ja parantaa käyttäjäkokemusta.

Meillä on monen vuoden ajalta kokemusta turvallisuuden palvelutuotannosta, järjestelmien toteutuksesta ja ylläpidosta. Osaamme tunnistaa asiakkaan tarpeet ja mitoittaa niihin sopivat turvallisuusratkaisut. Ota rohkeasti yhteyttä meihin, sillä turvallisuutenne on meille tärkeää.

Kirjoittajat

Sami Kantelinen - Myyntijohtaja, Älykkäät ja kestävät rakennukset

Sami Kantelinen

Myyntijohtaja, Älykkäät ja kestävät rakennukset

Ota yhteyttä: Sami Kantelinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Janne Noponen - Suunnittelupäällikkö, Turvasuunnittelu, Espoo

Janne Noponen

Suunnittelupäällikkö, Turvasuunnittelu, Espoo

Ota yhteyttä: Janne Noponen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.