concrete hallway

Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinnan oppikirja

Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinnan oppikirja

AFRYn Rakennusfysiikan Sami Niemi on laatinut Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinnan BY76 -oppikirjan yhdessä Vison Oy:n Tarja Merikallion kanssa. Oppikirja päivittää ja laajentaa Niemen ja Merikallion vuonna 2007 julkaistua Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen -oppikirjaa.

Nyt keväällä 2024 julkaistava oppikirja on aiempaa käytännönläheisempi sisältäen muun muassa valokuvia todellisista kohteista. Se julkaistaan sähköisenä Betoniyhdistyksen sivuilla. Päivityksen ohjausryhmä koostuu Betoniyhdistyksen, Betoniteollisuuden, Lattian- ja Seinänpäällysteliiton, Talonrakennusteollisuuden ja Ympäristöministeriön edustajista.

Julkaisun päivitystarve ja tutkimus

Päivitystarve edelliseen julkaisuun oli suuri, koska kosteudenhallinnan merkitys rakentamisen terveellisyyden ja turvallisuuden varmistamisessa on kasvanut entisestään. Julkaisuun on koottu oleellisimmat betonilattiarakenteiden kosteudenhallintaan liittyvät tekijät ja sen tavoitteena on antaa päällystettävien ja pinnoitettavien betonilattioiden kosteudenhallintaan liittyviä käytännönläheisiä ohjeita ottaen huomioon koko rakentamisprosessi. Lopuksi kerrotaan mihin suuntaan kosteudenhallintaa ja päällystettävyyden arviointia ollaan kehittämässä Betoniyhdistyksen käynnissä olevassa tutkimuksessa.

Betoniyhdistyksen käynnissä olevassa tutkimuksessa KIRA-Ympäristö hankekokonaisuuteen kuuluvaa vähähiiliset toimivat betonilattiat selvitetään betonilaatujen kosteudensiirto-ominaisuuksia, jotta kuivumisen arviointi voidaan viedä niin tarkaksi, että kosteudenhallinnan suunnittelussa on mahdollista määritellä miten pitkään rakenteen pitää olla tietyissä olosuhteissa, jotta rakenne voidaan päällystää. Tutkimuksen tavoitteena on mahdollistaa siirtyminen rakennekosteusmittauksista enemmän olosuhteiden mittaamisen.

Oppikirjan avulla kokonaisuudenhallinnan saloihin

Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta kuuluu oleellisena osana koko rakennushankkeen kosteudenhallintakokonaisuuteen. Lattiarakenteiden kosteudenhallinnalla pyritään erityisesti varmistamaan, ettei betonissa oleva kosteus pääse vaurioittamaan betonirakenteen pintaan asennettavia materiaaleja. Kosteudenhallinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota betonin riittävään kuivumiseen ennen päällystys- tai pinnoitustyöhön ryhtymistä.

Julkaisusta on hyötyä kaikille rakentamisen osapuolille. Oppikirja auttaa ymmärtämään sisäilma-asioiden lisäksi kokonaisuutta. Kokonaisuus sisältää huomion kiinnittämistä oikeisiin asioihin, ongelmien välttämistä, niiden selvittämistä ja korjaamista.

Oppikirjan avulla ymmärretään aiempaa tarkemmin betonin kosteuskäyttäytyminen ja osataan huomioida se muun muassa eri rakenteiden suunnittelussa, betonivalinnoissa ja pintarakenteesta riippuvien kosteustavoitteiden määrittelyssä. Julkaisu käsittelee laajasti rakenne- ja pintarakennekirjoa, joten julkaisusta on hyötyä asuin- ja toimitilarakentamiseen teollisempaa ympäristöä unohtamatta.

”Rakennusfysiikka toimii rakentamisen kosteudenhallinnassa moninaisesti suunnittelemalla kosteudenhallinnan yksityiskohtia, tekemällä kosteusmittauksia sekä toimimalla kosteuskoordinaattorina rakennushankkeissa. Rakennusfysiikan asiantuntijat tulevat kouluttamaan kirjan aihepiiriä monilla tahoilla”, Sami Niemi kertoo.

 

Tutkimushanke on osa Ympäristöministeriön KIRAilmasto-hankekokonaisuutta, jonka rahoittaa EU.

Ota yhteyttä

Sami Niemi - Yksikönpäällikkö, Rakennusfysiikka, Espoo

Sami Niemi

Yksikönpäällikkö, Rakennusfysiikka, Espoo

Ota yhteyttä: Sami Niemi

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.