Lentokenttä

Huoltovarmuuskeskus on kehottanut kriittisen infrastruktuurin yrityksiä nostamaan varautumistasoaan

AFRYltä tukea fyysisen turvallisuuden nykytilan arviointiin ja ratkaisuihin

Huoltovarmuuskriittisillä aloilla toimivat organisaatiot voivat parantaa keskeisten palveluidensa suojaamista yksinkertaisillakin keinoilla. AFRY auttaa arvioimaan organisaation fyysisen turvallisuuden nykytilannetta ja antaa kehitysehdotuksia sen parantamiseksi.  

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on kehottanut huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä nostamaan varautumistasoaan erityisesti kriittisen infrastruktuurin osalta. Huoltovarmuuskriittisiä aloja ovat muun muassa pankkitoiminta, liikenne, elintarvikehuolto, energia, julkishallinto sekä digitaalinen infrastruktuuri.  

Kehotuksen taustalla on muutos turvallisuusympäristössä, minkä vuoksi kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.  

Myös EU:n tasolla halutaan parantaa yhteiskuntien kriisienkestävyystasoa. Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen CER-direktiivistä (Critical Entities Resilience Directive), joka tähtää yhteiskunnan kriittisten palvelujen häiriönsietokyvyn parantamiseen.

International experts working worldwide

Suomessa organisaatiot vastaavat oman fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin suojaamisesta. HVK:n kehotuksen mukaan yrityksien tulee varautua huolehtimaan kohotetulla tasolla keskeisten kriittisten palvelujen ja infrastruktuurin toiminnan jatkuvuudesta. Erityisen tärkeää juuri nyt on huolehtia organisaation kyberturvallisuuden, fyysisen turvallisuuden sekä jatkuvuudenhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kokonaisuuksien hyvästä tasosta.  

HKV:n suosituksen mukaan yritykset voivat parantaa kriittisen infrastruktuurinsa suojaamista varsin yksinkertaisillakin keinoilla. Kulunvalvonta, lukitukset ja valvontajärjestelmät sekä fyysisesti että digitaalisesti ovat ensisijaisia asioita, joista huoltovarmuuskriittisten yritysten on syytä huolehtia erityisellä vakavuudella nykyisessä turvallisuustilanteessa.

AFRY auttaa muodostamaan tilannekuvan yrityksen toimitilaturvallisuudesta

AFRYn puolueettomat asiantuntijat voivat nykytilakartoituksen avulla arvioida ja raportoida kirjallisesti organisaation fyysisen turvallisuuden tilanteen. Arviomme voi sisältää esimerkiksi lukituksen ja rakenteellisen suojauksen arvioinnin, teknisten turvajärjestelmien toiminnan, suojauksen kattavuuden ja käyttöperiaatteet sekä arvion turvallisuuspalveluista. Tarvittaessa voimme myös testata eri tavoin turvallisuustasoa. Nykytila-arviot voidaan toteuttaa tarvittaessa nopeallakin aikataululla.  

Vertaamalla nykytilaa päivitettyyn riskiarvioon asiantuntijamme voivat tehdä perusteltuja kehitysehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi. Usein jo perusasioiden kuntoon laittamisella ja ohjeistuksin voidaan nostaa turvallisuustasoa suhteellisen kevyilläkin toimenpiteillä.

Tarvittaessa kokeneet asiantuntijamme auttavat viemään läpi laajatkin turvallisuushankkeet.

AFRYn riippumattomilla turvallisuusasiantuntijoilla on monipuolinen käytännön kokemus hyvin erilaisista kohteista, tarpeista ja ratkaisuista. Osaamme valita tarkoituksenmukaiset, toimiviksi todetut joustavat ratkaisut.  

Varaa aika maksuttomaan neuvontaan. Keskustellaan yhdessä organisaatiosi fyysisen turvallisuuden tilanteesta ja sen kehittämisen mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä

Sami Kantelinen - Myyntijohtaja, Älykkäät ja kestävät rakennukset

Sami Kantelinen

Myyntijohtaja, Älykkäät ja kestävät rakennukset

Ota yhteyttä: Sami Kantelinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.