Vesipisaroita

Kesätöissä vesihuoltolaitoksessa ja konsulttina samanaikaisesti

Korkeakouluharjoittelijan ainutlaatuinen kokeilu ylitti odotukset

Aloitin keväällä AFRYn Future Stars -harjoittelijana. Opiskelen ympäristötekniikkaa Tampereen yliopistossa ja AFRYllä työskentelen verkostosuunnittelun parissa. AFRYn lisäksi työskentelen myös Lempäälän Vesi Oy:llä harjoittelijana ja diplomityöntekijänä. Päädyin keväällä osaksi tätä mielenkiintoista työkokeilua ja kerron tässä teille kokemuksestani kahden työnantajana yhteisenä työntekijänä.

Venla Aalto

Idea kokeiluun lähti työnantajien todellisista tarpeista

Idea yhteisestä työntekijästä syntyi AFRYn ja asiakkaan, Lempäälän Veden, keskustelusta kesätyöntekijöistä ja kesän työtilanteesta. Konsultti- ja suunnitteluyrityksissä haasteena on löytää kesän lomakauden ajaksi harjoittelijoille työtehtäviä, joita he pystyvät tekemään ilman kokeneempien kollegojen avustusta. Vesilaitoksilla kesä on puolestaan kiireisintä ja samalla parasta aikaa tehdä maastotöitä. Tästä lähti idea yhteisestä työntekijästä, joka voisi lomakauden aikana ja muutenkin työtilanteen mukaan työskennellä siellä, missä tarve on suurin.

Samanaikainen sukellus vesihuoltoon suunnittelijan ja vesilaitoksen näkökulmista

Minulle kerrottiin kahden työnantajan kokeilusta jo ensimmäisessä haastattelussa AFRYllä. Aikaisemmasta työkokemuksesta tiesin käytännön tekemisen auttavan merkittävästi teoreettisten asioiden hahmottamisessa ja omaksumisessa, joten innostuin kokeilusta. Minulle oli myös tärkeää, että tämän kokeilun avulla sain diplomityöpaikan. Kokeilussa yhdistyi asioita, joita olin toivonutkin: mahdollisuus tehdä diplomityö ja samalla nähdä vesihuoltoalaa sekä suunnittelijan että vesilaitoksen näkökulmasta.

Kaikkien osapuolten odotukset täyttyivät

Uskon, että tämä kokeilu oli win-win-tilanne kaikille osapuolille. Työntekijänä sain arvokasta työkokemusta kahdesta oman alan työpaikasta, mistä on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Pääsin tutustumaan kahteen erilaiseen työkulttuuriin, sain paljon uusia kontakteja ja kartutin osaamistani monipuolisista tehtävistä.

Työkokeilu täytti odotukseni, ja arki kahden eri työpaikan kanssa lähti sujumaan yllättävän nopeasti. Molemmat työnantajani ovat olleet tyytyväisiä kokeiluun, ja uskon myös heidän odotustensa täyttyneen.

Kysyin AFRYn esihenkilöltäni Karin Lepolalta hänen näkemystään yhteistyökokeilusta, ja näin hän vastasi:

Kokeilu on osoittautunut erittäin onnistuneeksi. Työn ohjaus ja yhteistyö on sujunut vaivattomasti, ja lisäksi yhteistyömalli on lisännyt tiedonjakoa. Olemme pystyneet tarjoamaan yhdessä Lempäälän Vesi Oy:n kanssa erittäin monipuolista kokemusta vesihuoltoalasta, mikä tukee varmasti Venlan työtehtäviä meillä myös jatkossa.

Lasse Sampakoski Lempäälän Vedeltä kommentoi kokeilua yhtä myönteisesti:

Lempäälän Vedellä on erittäin hyvät kokemukset tästä järjestelystä. Kesätyöntekijöiden ohjaaminen voi olla pienillä laitoksilla haastavaa esimerkiksi lomien takia. Tässä järjestelyssä ohjaaminen on helpompaa, sillä työpäivät on sovittu etukäteen. Tällä järjestelyllä nuoret suunnittelijat pääsevät käytännön tasolla tutustumaan vesihuoltolaitoksen työtehtäviin.

water treatment

Olen ollut myös hyvin tyytyväinen AFRYn Future Stars -ohjelmaan, joka kulkee asiantuntijatehtävieni taustalla koko ajan. Koulutuspäivät ovat olleet todella mielenkiintoisia, ja myös tämä on ollut tärkeä keino verkostoitua. Parasta onkin ollut tutustuminen muihin harjoittelijoihin yli toimiala- ja toimistorajojen. Erityisen läheisesti olen tutustunut kanssaharjoittelijoihin Tampereella, kun olemme viettäneet yhteisiä lounaita ja suunnitelleet aktiviteetteja myös vapaa-ajalle.

Kahden työnantajan järjestely vaatii joustoa, mutta se myös antaa paljon

Kevään ja kesän perusteella pidän kahdelle työnantajalle työskentelyä mielenkiintoisena, opettavaisena ja erittäin hyödyllisenä. Arvostan valtavasti työnantajien joustavuutta. Työni ei ole ollut paikkaan sidottua (maastotöitä lukuun ottamatta), ja olen saanut suunnitella itse työpäivieni kulkua hyvin vapaasti. Mielestäni tämä osoittaa työnantajien luottamusta työntekijää kohtaan.

Yhteinen työntekijä voi vaatia työnantajilta hieman normaalia enemmän joustavuutta ja suunnitelmallisuutta, mutta säännöllisellä yhteydenpidolla ja asioista etukäteen keskustelemalla kaikki on omassa harjoittelussani järjestynyt hyvin. Mielestäni tällaista "yhteisen työntekijän konseptia" olisi mahdollista kehittää lisää ja soveltaa muillakin aloilla. Esihenkilöni Karin AFRYltä uskoo vahvasti, että tämä yhteistyömalli saakin jatkoa.

Kesän jälkeen jatkan diplomityön tekemistä Lempäälän Vedellä ja verkostosuunnittelijan töitä AFRYllä. Työaikani tulee jakautumaan suunnilleen puoliksi, kuitenkin niin että tarpeen vaatiessa minulla on mahdollista tehdä enemmän tunteja toiselle työnantajalle.

Olen oppinut jo paljon näiden kuukausien aikana, ja se antaa minulle varmuutta siitä, että jatkossakin tulen saamaan mielenkiintoisia, oppimaan haastavia tehtäviä molemmista organisaatioista.

Two people

AFRY Future Stars -urapolkuohjelma opiskelijoille

AFRY Future Stars -urapolkuohjelma on vuoden mittainen harjoittelumahdollisuus, jossa tekniikan, luonnontieteiden, IT-alan ja kauppatieteiden opiskelijat pääsevät kehittämään asiantuntijuuttaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan työntekijöinä. Ohjelma koostuu opintoja tukevista työtehtävistä ja Training Day -teemapäivistä. Teemapäivät auttavat opiskelijaa suunnittelemaan urapolkua ja kehittämään osaamista.

Lisäksi opiskelijat saavat tehtäviä, joissa pohditaan opittuja asioita ja pyritään syventämään oppimista pitkällä aikavälillä. Jokainen ohjelmaan valittu saa oman mentorin AFRYltä, ja opiskelijaa tukevat myös alan huippuasiantuntijat. Työn tarkempi sisältö määritellään jokaiselle Stars-harjoittelijalle yksilöllisesti opiskelijan oman tilanteen, osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella.

Ota yhteyttä

Venla Aalto - Trainee, AFRY Future Star

Venla Aalto

Harjoittelija, AFRY Future Star

Ota yhteyttä: Venla Aalto

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.