Pedestrian route in a city

Kunnat ja kaupungit kiertotalouden vauhdittajina

Kirjoittaja Katri Luoma-aho

Kunnat ja kaupungit kiertotalouden vauhdittajina

Kiertotaloudesta puhuttaessa korostuu usein yritysten rooli muuttaa liiketoimintaansa kiertotalouden mukaiseksi. Kuitenkin myös kunnilla ja kaupungeilla on iso rooli alueellisesti kiertotalouden edistäjinä. Kunnat ovat merkittäviä palveluiden tuottajia ja materiaalien ja ostopalveluiden käyttäjiä ja vastaavat kaavoituksesta. Mitä kunnissa ja kaupungeissa kannattaisi tehdä, jotta Suomen matka kohti kiertotaloutta vauhdittuisi?

Kiertotaloudessa keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Tämä tapahtuu tuottamalla arvoa aineettomasti korvaamalla tuotteita palveluilla ja jakamalla esineitä ja resursseja omistamisen sijaan. Tuotteiden suunnittelu esim. entistä kevyemmiksi säästäen sekä materiaaleja että energiaa, uusiokäyttömahdollisuus ja raaka-aineiden ja materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö ovat kiertotaloudessa tärkeässä roolissa. Tuotteen sijaan tai lisäksi tarjotaan huolto- ja kunnossapitopalveluita, jotka lisäävät pitkäikäisyyttä ja vähentävät myös elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä.

Maankäyttö ja aluesuunnittelu, opetus ja koulutus, julkiset hankinnat, elinkeinopolitiikka ja rakentaminen/purkaminen ovat kuntien väyliä kiertotalouden edistämiseen. Kunnat ja kaupungit voivat esimerkiksi maankäytön ratkaisuillaan mahdollistaa monipuolisten yrityskumppanuuksien syntymistä, edistää joukko- ja kevyen liikenteen käyttöä, vaihtoehtoisten käyttövoimien lataus- ja tankkausverkoston kattavuutta sekä rakentamisen tehokkuutta ja materiaalivalintoja. Kunnat ovat omistajina ja vaikuttajina monilla alueilla myös energiantuotannossa ja jätehuollossa. Kunnat voivat lisätä kiertotaloutta koskevaa koulutusta ja tiedotusta, toteuttaa kiertotalouden mukaisia julkisia hankintoja ja kannustaa ja aktivoida alueen elinkeinoelämää ja asukkaita kiertotalouden mukaisiin toimiin. Myös kaupunkien toteuttamat uudenlaiset jakamis- ja alustatalouden pilotit voivat toimia ponnahduslautana pysyvämmille ratkaisuille ja uudenlaiselle liiketoiminnalle. Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää uudenlaisia kumppanuuksia ja kunnat voivat osaltaan edesauttaa niiden muodostumista.

Ensin strategia, sitten konkretia

Kiertotalouden mukaiseksi kunnaksi kehittyminen lähtee parhaiten käyntiin strategisella työllä – luomalla yhteinen näkemys kyseisen kunnan/kaupungin tavoitteista ja vaikuttavimmista keinoista viedä muutosta eteenpäin. Yksikään kunta ei ole toisensa kaltainen ja vaikka muilta oppiminen on tärkeää, ei keinojen kopiointi ole hyvä ratkaisu. Yhteistyötä toki kannattaa tehdä yli kuntarajojen! Paikallisuuden ja alueen ominaispiirteiden ja vahvuuksien huomioiminen on olennaista, jotta kiertotalous tuo uusia työpaikkoja ja elävöittää paikkakuntaa.

Kiertotalousstrategia muuttuu konkreettisiksi toimenpiteiksi parhaiten sitomalla se muuhun kuntastrategiaan, osallistamalla työhön laaja joukko eri alojen edustajia ja hankkimalla sille poliittinen hyväksyntä ja tahtotila sekä olennaisten sidosryhmien tuki.

Olemme saaneet olla keväästä 2019 alkaen mukana tukemassa kuntien ja kaupunkien kiertotalous- ja resurssiviisaustyötä. Mikäli myös teidän kunnassanne pohditaan näitä asioita, lue alta vinkit prosessin sujuvaksi eteenpäin viemiseksi. Mikäli tarvitsette asiantuntija-apua, autamme mielellämme. Saatte meiltä osaavan ja monialaisen asiantuntijaryhmän, johon pyritään löytämään myös tärkeää paikallistuntemusta.

Vinkit kunnan kiertotalouden kehittämiseksi

  1. Luo työlle hyvä pohja ja varmista poliittinen hyväksyntä ja tahtotila jo ennen strategiatyön aloittamista. Kerro ja perustele kattavasti, mistä on kyse ja mitä työllä tavoitellaan. Sido kiertotalousstrategia muuhun kuntastrategiaan. Selvitä oleelliset sidosryhmät. Valitse työn etenemisestä vastaava ohjausryhmä.
  2. Aikatauluta työ realistisesti. Tiedota aikataulusta ja prosessin kulusta sidosryhmiä.
  3. Varmista sidosryhmien vaikuttamismahdollisuudet. Esimerkiksi työpajat ovat hedelmällisimpiä silloin, kun niihin saadaan riittävästi ja riittävän laaja-alaisesti osallistujia.
  4. Aseta poliittisen tahtotilan ja innostavan vision lisäksi työlle riittävän haastavat, mutta realistiset tavoitteet ja mittarit. Selkeät ja konkreettiset tavoitteet ja mittarit parantavat vaikuttavuuden seuraamista ja toimivat myös viestinnän työkaluina.
  5. Rakenna polku tavoitetilaan konkreettisia toimenpiteitä kirjaamalla. Tarvittaessa hankkeista ja pilotoi.
  6. Varaudu siihen, että toimintakulttuurin muuttaminen vaatii monipuolista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä työtä.

Lisämateriaalia kuntien mahdollisuuksista kiertotalouden vauhdittajana

Kirjoittaja toimii AFRYn Kestävyyspalvelut-osaston osastopäällikkönä ja kiertotalousliiketoiminnan kehittäjänä. Hän on auttanut useita kuntia ja kaupunkeja kiertotalouteen liittyvissä hankkeissa.

Ota yhteyttä

Katri Luoma-aho - Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Ota yhteyttä: Katri Luoma-aho

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.