People in a quay, residential buildings at the background

Maankäyttö

Maankäytön suunnittelu AFRYllä

Alueidenkäytön ratkaisuilla vaikutetaan yhteisen ympäristömme tulevaisuuteen. Kestävällä alueidenkäytöllä luodaan perusta resurssiviisaalle ja vähähiiliselle yhdyskuntakehitykselle, vetovoimaisille alueille, elinvoimaiselle luonto- ja kulttuuriympäristölle, turvalliselle ja terveelliselle elinympäristölle sekä energiamuotojen ja elinkeinojen uudistumiselle.

Yhdessä AFRYn infra-, energia-, vesi-, bio/kiertotalous- ja ympäristöasiantuntijoiden kanssa takaamme laadukkaat suunnitteluratkaisut alueidenkäytön tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Autamme asiakastamme maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä visiotasolta toteutussuunnitteluun saakka.

Palvelumme kattavat:

Ota yhteyttä

Arto Ruotsalainen

Kehitysjohtaja, maankäytön suunnittelu