People in a quay, residential buildings at the background

Maankäyttö

Maankäytön suunnittelu AFRYllä

Alueidenkäytön ratkaisuilla vaikutetaan yhteisen ympäristömme tulevaisuuteen. Kestävällä alueidenkäytöllä luodaan perusta resurssiviisaalle ja vähähiiliselle yhdyskuntakehitykselle, vetovoimaisille alueille, elinvoimaiselle luonto- ja kulttuuriympäristölle, turvalliselle ja terveelliselle elinympäristölle sekä energiamuotojen ja elinkeinojen uudistumiselle.

Yhdessä AFRYn infra-, energia-, vesi-, bio/kiertotalous- ja ympäristöasiantuntijoiden kanssa takaamme laadukkaat suunnitteluratkaisut alueidenkäytön tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Autamme asiakastamme maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä visiotasolta toteutussuunnitteluun saakka.

Palvelumme kattavat:

 • vaativien kohteiden hankekaavoitus, YVA/kaava-menettelyt ja luvitukset
 • maankäytöllinen edunvalvonta ja konsultointi
 • alueidenkäytön strategiat, kehityskuvat ja rakennemallit
 • sijaintipaikka-analyysit
 • kestävän alueen määrittely ja konsultointi
 • asema- ja yleiskaavoitus
 • maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit
 • maisemaselvitykset ja -arvioinnit
 • ekosysteemipalveluanalyysit
 • kaavatalousarvioinnit
 • ekotehokkuus-, resurssitehokkuus- ja ilmastovaikutusselvitykset
 • sidosryhmäyhteistyö, sosiaalisten vaikutusten arviointi
 • oikeudellinen neuvonta ja oikeudellisten vastineiden laadinta

Ota yhteyttä

Arto Ruotsalainen

Kehitysjohtaja, maankäytön suunnittelu