Taloja Helsingissä

Pistepilvilinnoja – laserkeilausaineistojen tilaaminen ja hyödyntäminen korjaussuunnittelun kohteissa

Kirjoittaja Riku Karjalainen

Laserkeilauksen hyödyntäminen korjaussuunnitteluhankkeissa

Laserkeilausaineistosta tuotettu pistepilvi on rakennuksesta ja sen ympäristöstä ”jäädytetty”, mittatarkka 3D-tilannekuva, jota voidaan käyttää piirustusten ja rakennuksen tietomallin pohjana sekä suunnittelun alussa että myöhemmissä tarkistuksissa ilman tarvetta käydä paikan päällä.

Milloin kohteessa kannattaa teettää laserkeilaus?

Tyypillisissä korjaussuunnittelun toimeksiannoissa on aluksi selvitettävä paikan päällä, missä määrin saatavilla olevat lähtötiedot ja piirustukset vastaavat todellisuutta. Tarkistusmittausten ja muiden havaintojen vienti piirustuksiin saattaa riittää vähäisissä muutostöissä tai jos lähtötiedot ovat ajan tasalla ja tarkoitukseen sopivat.

Keilausta ja pistepilveä ei tarvita silloin, kun suunnittelutehtävä kohdistuu suppealle alueelle ja on hoidettavissa vähäisin tarkistusmittauksin, piirustuksin tai työselityksin vanhoja piirustuksia pohjalla hyödyntäen. Hyvänä esimerkkinä tästä voisi olla uudehkon toimistorakennuksen sisätilamuutos.

Pistepilviaineistoista alkaa kuitenkin olla sitä enemmän hyötyä, mitä enemmän kohteessa on mittatarkistettavia asioita, epäsäännöllisyyttä, piirustuksin esitettäviä projektioita ja leikkauksia, julkisivuja, vaihtelevia huonekorkeuksia, päällekkäisiä kerroksia, erikokoisia ovia ja ikkunoita, seinän paksuuksia ja syvennyksiä.

Kellari ja asuinkerros

Pistepilvi vs. inventointimalli

Keilaimella tuotettu pistepilvi ja sen perusteella laadittu inventointimalli helpottavat tarkentavaa dokumentointia ja suunnittelua huomattavasti. Rakennuksen päämitat, pohjakuvat, leikkaukset ja julkisivut saadaan määriteltyä kerralla heti alussa oikein suhteessa toisiinsa ja ympäristöön. Tarve käydä tekemässä tarkistuksia paikan päällä vähenee, vaikka ei poistukaan kokonaan.

Inventointimallin teossa pistepilven tulkitseminen, pyörittely ja viipalointi vaatii jonkin verran osaamista ja totuttelua seinien, ikkuna-aukkojen, kanavistojen ja muiden rakennusosien tunnistamista ja mallintamista varten.

Alueleikkaus

Kaikkea pistepilven 3D-tietoa ei tarvitse viedä inventointimalliin, vaikka kiusaus tehdä niin ensimmäisellä kerralla voikin olla ylivoimainen. Yksityiskohtainen mallinnustyö kannattaa kohdistaa vain suunnittelun kannalta olennaisiin rakennusosiin. Tämä vaatii itsekuria.

Tuotetut pistepilvet ja inventoinnit ovat toistaiseksi olleet kaksi eri asiaa. Keilausaineistosta tuotettu pistepilvi edustaa todellisuutta ja suunnitteluohjelmistolla tehty tietomalli on tulkinta tästä. Ennakoin, että pistepilviaineistoon voidaan lähitulevaisuudessa lisätä automaattisesti ja luotettavasti tieto siitä, mihin ja millaiseen rakennusosaan ja objektiin (oveen, ikkunaan, IV-kanavaan, valaisimeen) kukin piste pilviavaruudessa kuuluu. Tekoäly tunnistaa nämä objekteiksi ja rakentaa niistä inventointimallin.

Kuinka laajasti ja kuinka tarkasti?

Keilauksen teettäminen on perusteltua ensisijaisesti suunnittelun ja tietomallinnuksen tarpeita varten, mutta siitä voi hyvin olla hyötyä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Erityistä tarkkuutta vaativissa paikoissa käytetään useampia keilausasemia lähempänä keilattavia rakennusosia. Pistepilven voi pyytää keilatusta raakadatasta sekä karkeampina että tarkempina versioina. Suosittelen aineiston tilaamista värillisenä ja jaettuna mallinnustyön kannalta helpommin käsiteltäviin osiin, vähintään yksi per kerros. Ulkovaippa ja ympäristö erikseen.

Vaikka varsinaista inventointimallia ei tarvittaisikaan, ei ole mielestäni teknologian haaskausta keilauttaa sisätilat tai julkisivut pelkästään esimerkiksi seinien, ovien ja kalusteiden sijaintien ja mittojen tarkistusta varten pohjapiirustuksiin ja määräluetteloihin.

L3 - satamamasiini - länsijulkisivu

Skaalatut rasterikuvat

Ilman että suunnittelutyökalut tai -menetelmät olisivat mitenkään olennaisesti muuttuneet, keilausaineistoille on löytynyt käyttötapa, josta on ollut omassa työssäni paljon apua alkuvaiheen suunnittelussa ja liikkeelle lähdössä.

Rakennuksista voi tilata valmiit, skaalatut rasterikuvat pistepilvestä oikaistuina projektioina suoraan julkisivu-, pohja- ja leikkauspiirustusten pohjiksi. Vaikka näitä kuvia voidaan käyttää perinteisissä 2D-piirustusohjelmissakin, vien ne kuitenkin paikoilleen 3D-mallinnusohjelmassa omille kerrostasoilleen, vaikka varsinaista tietomallia ei tarvittaisikaan.

360-näkymät

Kaikissa tilaamissani keilausaineistossa on ollut käytössä Leican Truview-ohjelmalla katsottavissa oleva, keilausasemakohtainen tarkka ja havainnollinen 360 asteen näkymäaineisto, joka helpottaa tietomallin tulkintaa ja mahdollistaa yksittäisten mittausten tekemisen ilman tarvetta käydä paikan päällä.

L3 -satamamakasiini - indeksikartta

Tarjouspyynnön sisältö ja keilauksen valmistelut

Lopuksi lista asioista, jotka on hyvä muistaa keilauksia tilattaessa ja aineistoja vastaanotettaessa:

 1. Merkitse pohja- ja pihapiirustuksiin tarjouspyynnön liitteeksi, kuinka monta ja kuinka tarkkaa keilausta kussakin tilassa todennäköisesti tai erityisesti tarvitaan. Varmista kohteen omistajan kanssa, että huoneisiin, kellariin, ullakolle, komeroihin ja teknisiin tiloihin on pääsy ja avain suunniteltuna keilauspäivänä.
   
 2. Ylimääräiset tavarat, huonekalut, verhot, purkujätteet vaikeuttavat pistepilvien lukemista. Onko jokin tietty kohta, joka ei saa jäädä katveeseen, alakatossa tai alhaalla lattian rajassa? Merkitse nämä kohdat pohjapiirustuksiin.
   
 3. Merkitse pohjapiirustuksiin, mihin rakennuksen aineiston x-y-origo sijoitetaan ja pyydä keilausaineiston mukana tieto siitä, miten keilausaineisto sijoittuu kaupungin korkojärjestelmään.
   
 4. Ulkovaippa ja ympäristö, dronella vai maalaserkeilaimella? Dronekeilaus täydentää jalustalla tehtyä keilausaineistoa ja varsinkin kattomaailmaan väkisinkin jääviä katveita ja kuolleita kulmia. Keskustele toimittajan kanssa siitä, mikä olisi tähän tarkoituksenmukaisin kuvaustapa.
   
 5. Pyydä toimittajalta esimerkkiaineisto ja testaa sen yhteensopivuus tietomallinnusohjelman kanssa (ArchiCAD tai Revit) ennen työn tilausta. Ehdit selvittää mahdolliset tekniset ongelmat ja kysymykset ennen varsinaisen aineiston valmistumista.
   
 6. Määrittele tarjouspyynnössä, kuinka monessa paketissa pistepilvi toimitetaan, esim. kerroksittain, pihat ja julkisivut omissa kansioissaan, sekä luonnostasoisina ja tarkkaresoluutioisina versioina. Pilven tarkastelu pienempinä kokonaisuuksina on helpompaa ja nopeampaa.
   
 7. Oman kokemukseni mukaan inventointimallin rakentaminen ja pistepilvien käsittely on Revitillä kevyempää ja helpompaa kuin ArchiCAD:illä osaksi sen ansiosta, että Revitissä yksittäisen keilausaseman pistepilven voi sytyttää ja sammuttaa erikseen tarvittaessa. ArchiCAD:issä voi tämän tehdä vain per pistepilvitiedosto.
   
 8. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: varmista, että saat pistepilviaineiston mukana keilausasemakartat ja keilausasemakohtaisen 360-katseluaineiston (Leica Truview)
L3 -satamamakasiini - pistepilvinäkymä

Mustavalkokuvat: Koy Kerinrinne, Lahden Asunnot Oy

Värikuvat: L3 Satamamakasiini, Helsinki, Cobbleyard Real Estate

Ota yhteyttä

Riku Karjalainen - Arkkitehti, korjausrakentaminen

Riku Karjalainen

Arkkitehti, korjausrakentaminen

Ota yhteyttä: Riku Karjalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.