Wind turbines next to hydrogen containers

Power-to-X kiihdyttää muutosta kohti kestävää tulevaisuutta

Power-to-X kiihdyttää muutosta kohti kestävää tulevaisuutta

Puhtaan energian jatkuvasti kehittyvällä kentällä Power-to-X (PtX) -teknologiat toimivat muutoksen vetureina kohti kestävän energiantuotannon tulevaisuutta. PtX viittaa joukkoon teknologioita, joiden avulla uusiutuvien energialähteiden tuottamaa sähköenergiaa käyttäen saadaan tuotettua esimerkiksi vetyä tai synteettisiä polttoaineita. PtX mahdollistaa sen, että uusiutuvaa energiaa saadaan varastoitua ja hyödynnettyä entistä tehokkaammin.

Me AFRYllä ymmärrämme PtX:n merkittävän roolin energiamurroksessa ja tarjoamme asiantuntemustamme kestävämmän tulevaisuuden rakentajille.

PtX-hankkeen sujuvuutta ja onnistumista voi helpottaa merkittävästi huomioimalla kolme tärkeää näkökulmaa:

 1. Varhainen valmistautuminen hankkeeseen
 2. Riittävät tutkimukset ja selvitykset
 3. Kokeneen kumppanin tarjoama tuki ja kokemus
future hydrogen

Varaa aika maksuttomaan konsultaatioon

Keskustellaan lisää Power-to-X-hankkeestasi. Voit olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä ja varata ilmaisen etätapaamisen asiantuntijamme kanssa.

Varhainen valmistautuminen on tärkeää

Perusteellinen suunnittelu ja strateginen kehitys toimivat tukijalkoina onnistuneelle PtX-projektille. Hanke lähtee käyntiin sujuvasti, kun seuraavat tekijät otetaan huomioon jo varhaisessa vaiheessa:

 • Suunnittele strategia. Projektilla tulisi olla selkeästi määritelty strategia ennen sen toteutusta. Kokenut kumppani auttaa luomaan strategian ja asettamaan kunnianhimoiset, mutta realistiset tavoitteet projektille.
 • Etene vaiheittain. Onnistunut PtX-hanke etenee askel askeleelta. Kun toimenpiteet tehdään oikeassa järjestyksessä, vältetään tarpeetonta työtä ja kustannuksia. Esimerkiksi päätöksiä laitoksen teknologioista ei tulisi tehdä, ennen kuin tavoitteet ja rajoitteet ovat selvät.
 • Varaa riittävästi aikaa. On hyvä tunnistaa, että matka ideasta toteutukseen vaati aikaa. Ajan investointi projektin alkuvaiheissa auttaa suuntaamaan projektia tietopohjaisesti.

Vahvalla suunnitelmalla ja prioriteettien asettamisella monimutkainenkin PtX-hanke etenee tehokkaasti ja turvallisesti.

Tutkimukset ja selvitykset tukevat tietopohjaista päätöksentekoa

PtX-projekteissa on monia kemikaaleihin, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä riskejä. Paikallisen ympäristön ja lainsäädännön tunteva kumppani voi arvioida, mitä tutkimuksia hankkeessa tarvitaan ja kuinka paljon aikaa niihin tulee varata.

 • Huomioi ja selvitä ympäristövaikutukset. Ympäristönäkökulma ja EU:n taksonomia tulisi huomioida tekemällä tarvittavat selvitykset ja ympäristövaikutusten arvioinnit. Projekti voi viivästyä merkittävästikin, jos lupaprosessiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Ympäristövaikutukset ja viranomaisten vaatimukset voivat vaihdella huomattavasti erilaisten projektien välillä. Esimerkiksi joissain projekteissa saatetaan vaatia melun tai pintavesivaikutusten mittaamista ja mallintamista, kun taas aktiivinen sidosryhmätyö ja viestintä on suuremmassa roolissa toisissa hankkeissa. On tärkeää selvittää, millaisia tutkimuksia tarvitaan projektissa onnistumiseen.
 • Arvioi ja hallitse riskit. Kaikissa PtX-projekteissa on riskejä, jotka on tunnistettava, ymmärrettävä ja hallittava. Esimerkiksi vaarallisten ja helposti syttyvien kemikaalien, kuten vedyn, metaanin ja metanolin käyttöön liittyy riskejä. Turvallisuusnäkökulmat on otettava huomioon koko laitoksen elinkaaren aikana alkaen laitoksen suunnittelusta rakentamiseen ja käyttöönottoon. Osaava kumppani auttaa riskienhallinnan suunnittelussa ja on myös tiiviissä vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa. Sijoittajat, jotka huomioivat riskienhallinnan varhaisvaiheessa, voivat säästää sekä aikaa että resursseja ja lisäävät hankkeen onnistumisen todennäköisyyttä merkittävästi.
Hydrogen

Kokenut kumppani tuo lisäarvoa hankkeeseen

Yksi tärkeimmistä tekijöistä onnistuneessa hankkeessa on yhteistyö kokeneen ja luotettavan kumppanin kanssa. PtX on edelleen nouseva ala, mutta kokeneet kumppanit ovat olleet mukana jo useissa projekteissa. Nämä projekteista saadut kokemukset ja opit auttavat asiakkaita välttämään suuret sudenkuopat. Me AFRYllä tarjoamme osaamista, kokemusta ja tukea asiakkaidemme eduksi:

 • Laaja kokemus. Useiden PtX-projektien myötä meillä on syvä ymmärrys hankkeen koko elinkaaresta.
 • Teknologinen riippumattomuus. Me AFRYssä asetamme asiakkaan onnistumisen ensimmäiseksi. Emme ole sidottuja tiettyyn teknologiaan.
 • Paikallinen ja globaali asiantuntemus. Ymmärrämme paikalliset määräykset ja vaatimukset. Opastamme asiakkaamme läpi lupaviidakon. Paikallista henkilöstöämme tukee myös laajat globaali CCUS (hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja varastointi)- ja PtX-virtuaalitiimi, joka on toimittanut PtX-projekteja jo yli 30 maahan.
 • Monialainen asiantuntemus asiakkaidemme eduksi. AFRYn ainutlaatuinen PtX Hub Suomessa tuo yhteen monipuolista asiantuntijuutta. Tarjoamme palveluita hankkeen koko elinkaarelle. Asiantuntemuksemme on monialaista ja monitieteellistä.

AFRYltä saat samalta luukulta ratkaisut kaikkiin PtX-hankkeen tarpeisiin. Tarjoamme asiakkaillemme muun muassa seuraavia palveluita PtX-hankkeisiin:

 • Konsultointipalvelut, mukaan lukien markkina-analyysit, strategia- ja talouskonsultointi
 • Teknologian arviointi / Due diligence -palvelut
 • Esiselvitys- ja toteutettavuustutkimukset
 • EPCM-palvelut (suunnittelu, hankinta, rakentamisen johtaminen)
 • Asiakkaan projektivalvontapalvelut (Owner’s Engineer)
 • Terveys-, turvallisuus- ja ympäristökonsultointi
 • Luvituspalvelut

Sitoudumme asiakkaamme ja hankkeen onnistumiseen. Maailmanlaajuinen osaamisemme varmistaa, että voimme tukea hankkeita missä päin maailmaa tahansa.

Kirjoittajat

 • Matthew Geraghty, Head of Power to X, Energy Finland
 • Kaisa Vaskinen, HSE Technology Manager
 • Yibo Ma, Technology Specialist, Chemicals
 • Annika Tella-Maurin, Senior Sustainability Consultant, Sustainability Services (perhevapaalla).
  YVA-asioissa voit olla yhteydessä: Senior Consultant Maarit Korhonen, Environment and Sustainability Services.
Hydrogen production

Varaa aika maksuttomaan konsultaatioon

Keskustellaan lisää Power-to-X-hankkeestasi. Voit olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä ja varata ilmaisen etätapaamisen asiantuntijamme kanssa.

Lisätiedot

Matthew Geraghty - Head of Power to X, Energy Finland

Matthew Geraghty

Head of Power to X, Energy Finland

Ota yhteyttä: Matthew Geraghty

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Maarit Korhonen - Senior Consultant, Environment and Sustainability Services

Maarit Korhonen

Senior Consultant, Environment and Sustainability Services

Ota yhteyttä: Maarit Korhonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.