suola yva

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) tavoitteena on tarkastella hankkeen ympäristövaikutuksia, arvioida niiden merkittävyyttä sekä lisätä sidosryhmien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Yhtenä maamme johtavista YVA-konsulteista olemme vieneet menestyksekkäästi läpi yli 100 ympäristövaikutusarviota monenlaisiin hankkeisiin eri toimialoilla. Hankkeet ovat sijoittuneet Suomeen ja ulkomaille, sekä kansainvälisille toimijoille Suomessa. Olemme saaneet YVA ry:n vuoden YVA-palkinnon 6 kertaa. Toimimme kustannustehokkaasti panostamalla YVA:ssa oikeisiin asioihin, ja takaamme parhaan mahdollisen laadun ennakoivien toimintatapojemme avulla. AFRY toteuttaa laaja-alaisesti myös YVA-menettelyiden tueksi usein tarvittavia selvityksiä.

Voimme yhdistää ympäristökonsultoinnin, maankäytön suunnittelun ja eri tekniikan alojen osaamisen, minkä ansiosta pystymme auttamaan asiakkaitamme viemään YVA-menettelyn menestyksekkäästi läpi.

Tahkoluodon merituulipuisto. Kuvan oikeudet: Suomen Hyötytuuli Oy
Kuvaaja: Petteri Mäkelä. Kuvan oikeudet omistaa: Suomen Hyötytuuli Oy.

YVA- ja kaavamenettelyiden yhteensovittaminen

Merkittävien hankkeiden (teollisuus, kaivokset, energia, kiertotalous jne.) luvittamisen edellytyksenä on usein ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttaminen (YVA) ja hankkeen mahdollistavan asema- tai osayleiskaavan laadinta. Tarkoituksenmukaisin etenemistapa on usein YVA- ja kaavamenettelyiden yhteensovittaminen aikataulullisesti niin, että selvitystyöt, arvioinnit ja yleisötilaisuudet yhdistetään. Tällöin selvitykset ja vaikutusten arvioinnit ohjelmoidaan siten, että maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön ja YVA-lainsäädännön sisältövaatimukset täyttyvät.

Menettelyjen yhdistämisellä säästetään kuluja ja huomioidaan asiakkaan ja ympäristön kokonaisetu, kun selvitykset ja arvioinnit ohjelmoidaan järkevästi. Menettelyjen läpivienti edellyttää laajaa asiantuntijoiden työryhmää, jossa YVAn ja kaavoituksen projektipäällikkö tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaan, viranomaisten ja kohdekunnan kanssa.

AFRYn vahva kokemus ja työtekijöiden asiantuntemus erilaisten selvitysten laatijana, vaikutusarviointien toteuttajana ja hankekaavoittajana mahdollistaa hankkeiden menestyksekkään läpiviennin.

Ota yhteyttä

Arto Ruotsalainen - Head of Section, Environment & land use planning, Finland

Arto Ruotsalainen

Osastopäällikkö, Ympäristö ja alueidenkäyttö

Ota yhteyttä: Arto Ruotsalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit