suola yva

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) tavoitteena on tarkastella hankkeen ympäristövaikutuksia, arvioida niiden merkittävyyttä sekä lisätä sidosryhmien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Yhdistämme ympäristökonsultoinnin, maankäytön suunnittelun ja eri tekniikan alojen osaamisemme, minkä ansiosta pystymme auttamaan asiakkaitamme viemään läpi menestyksekkäitä hankkeita.

Yhtenä maamme johtavista YVA-konsulteista olemme laatineet ympäristövaikutusarvioita monenlaisiin hankkeisiin eri toimialoilla. AFRY on vienyt menestyksekkäästi läpi yli 100 YVA-hanketta Suomessa ja ulkomailla. Olemme saaneet YVA ry:n vuoden YVA-palkinnon 6 kertaa. Toimimme kustannustehokkaasti panostamalla YVA:ssa oikeisiin asioihin, ja takaamme parhaan mahdollisen laadun ennakoivien toimintatapojemme avulla. AFRY toteuttaa laaja-alaisesti myös YVA-menettelyiden tueksi usein tarvittavia selvityksiä.

YVA- ja kaavamenettelyiden yhteensovittaminen

Merkittävien hankkeiden (teollisuus, kaivokset, energia, kiertotalous jne.) luvittamisen edellytyksenä on usein ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttaminen (YVA) ja hankkeen mahdollistavan asema- tai osayleiskaavan laadinta. Tarkoituksenmukaisin etenemistapa on usein YVA- ja kaavamenettelyiden yhteensovittaminen aikataulullisesti niin, että selvitystyöt, arvioinnit ja yleisötilaisuudet yhdistetään. Tällöin selvitykset ja vaikutusten arvioinnit ohjelmoidaan siten, että maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön ja YVA-lainsäädännön sisältövaatimukset täyttyvät.

Menettelyjen yhdistämisellä säästetään kuluja ja huomioidaan asiakkaan ja ympäristön kokonaisetu, kun selvitykset ja arvioinnit ohjelmoidaan järkevästi. Menettelyjen läpivienti edellyttää laajaa asiantuntijoiden työryhmää, jossa YVAn ja kaavoituksen projektipäällikkö tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaan, viranomaisten ja kohdekunnan kanssa.

AFRYn vahva kokemus ja työtekijöiden asiantuntemus erilaisten selvitysten laatijana, vaikutusarviointien toteuttajana ja hankekaavoittajana mahdollistaa hankkeiden menestyksekkään läpiviennin.

Ota yhteyttä

Minna Jokinen

Osastopäällikkö, Kestävä kehitys ja ilmasto

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, Ympäristö ja kiertotalous

Tutustu projekteihimme

Katso myös uutiset ja artikkelit

Kiinnostuitko? Katso myös