Hand lifting paper buildning

Rakennusosien uudelleenkäyttö on merkittävä mahdollisuus

Rakennusten ja rakennusosien käyttöiän jatkaminen on tärkeää

Joskus ajatellaan, että kiertotalouden huomioimisesta tulee lisäkustannuksia rakennushankkeelle. Välittömän investoinnin näkökulmasta näin saattaa olla, mutta myös kiertotalous voi tuoda myös säästöjä. Erityisesti säästöt näkyvät kuitenkin pidemmällä aikavälillä. Me AFRYlla haluamme tukea asiakkaitamme kestävyyden arvojen tukemisessa rakennuksen koko elinkaarella.

Kiertotaloutta voidaan, ja kannattaakin, edistää monin tavoin. Koen tärkeimmäksi rakennusten ja rakennusosien käyttöiän jatkamisen. Eli rakennetaan tarpeeseen ja puretaan harkiten sekä korjataan ja ylläpidetään kiinteistöomaisuutta huolella ja tarpeenmukaisesti. Tämä edellyttää tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja riskien hallintaa.

Rakennusosien uudelleenkäyttö on monitahoinen mahdollisuus ja haaste. Mahdollisuus ja jopa pakko siinä mielessä, että ihmiskunnan luonnonvarojen kulutus sekä päästöt ovat kestämättömiä, ja uudelleenkäyttö yhtenä kiertotalouden toteuttamismuotona tarjoaa tähän erinomaisia ratkaisuja. Haaste siltä kannalta, että uudelleenkäyttöön (kuten kaikkeen rakentamiseen) liittyy runsaasti riskejä, mitkä tulee tunnistaa ja huomioida. Uudelleenkäyttöön liittyvät yleinen osaaminen, yhteiset toimintatavat ja ohjeistukset sekä mahdollistavat määräykset ovat vielä monin osin puutteellisia.  

Vihreä rakentaminen
Me AFRYlla haluamme tukea asiakkaitamme huomioimaan kestävyyden arvot rakennuksen koko elinkaarelle. 

AFRY on vahvasti kehittämässä kiertotalouden eri toteuttamismuotoja käytännön rakentamiseen. Esimerkiksi UURAKET-hankkeessa laaditaan opas uudelleenkäytettävien rakennusosien käytöstä ja ominaisuuksien selvittämisestä sekä suunnittelusta.

Olen laatinut Katja Tähtisen (Rakennustietosäätiö RTS ja Aalto-yliopisto) kanssa artikkelin, jossa kuvataan nykytilaa ja haasteita rakennusosien uudelleenkäytölle sisäympäristöissä. Artikkelissa painottuvat sisäilmaan kytkeytyvät näkökulmat. Artikkeli on julkaistu myös 14.2.2024 Sisäilmayhdistyksen julkaisussa sisäilmastoseminaari 2024. Löydät artikkelin tämän sivun alareunasta.

Artikkeli pohjautuu 121 vastaajan kyselylle antamaan panokseen. Suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! Kiitokset myös UURAKET-hankkeen osapuolille ja muille aihepiirissä yhteistyötä ja kehitystä tekeville!

Tehdään yhdessä aidosti kestävää.

Tutustu artikkeliin

Lue Arto Toorikan ja Katja Tähtisen artikkeli KIRA-alan toimijoiden näkemyksiä rakennusosien uudelleenkäytölle sisäympäristöissä.