Lahti City Hospital

Tietomallit AFRY Ark Studion arkkitehtisuunnittelussa – lisäarvoa rakennusprosessin kaikille osapuolille

Tietomallista on merkittävä hyöty hankkeen osapuolille

Suunnittelijan työ on alati muuttuvaa, ja yhden arkkitehdin työuraan on voinut mahtua kolme suurta paradigman muutosta. Arkkitehdit vaihtoivat kynän ja paperin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa 2D-suunnitteluohjelmiin, 2000-luvulla 3D-suunnitteluohjelmiin, ja nyt hyödynnämme kaikissa projekteissamme BIMiä eli tietomallintamista.

BIM on nykyisin luonnollinen osa arkkitehtisuunnittelua, ja tietomallintamisella eli BIMillä (building information modeling) tarkoitetaan rakennuksen koko elinkaaren aikaisten tietojen tallentamista digitaaliseen muotoon. Tietomallintaminen on rakennusten fyysisten ja toiminnallisten ominaisuuksien esittämistä virtuaalisesti. Tietomalli on rakennuksen informaation tietopankki, joka jaetaan rakennushankkeen sidosryhmille ja joka muodostaa luotettavan alustan hankkeessa tehtäville päätöksille. 3D-malli ei itsessään ole vielä tietomalli, eikä suunnitteluohjelmamme automaattisesti tuota tietomalleja, vaan ne ovat vain alustoja, jotka mahdollistavat tietomallien tekemisen.

On hyvin tärkeää ymmärtää, mitä BIM todellisuudessa tarkoittaa, jotta pystymme paremmin ymmärtämään, mistä BIMin arvo kumpuaa. Tällöin voimme murtaa tietomallintamiseen liittyviä myyttejä. Yksi yleinen myytti on se, että BIM on vain suunnittelijoiden työtä helpottava työkalu, mutta tämä ei ole totta. Oikein käytettynä tietomalli tuottaa arvoa rakennuttajasta suunnittelijaan ja rakentajasta käyttöönottajaan. Tietomallintaminen ei ole vain muotisana, vaan se on ratkaisu haasteisiin, joita rakennusalalla kohtaamme. Se on tie kohti parempia, kestävämpiä ja älykkäämpiä rakennuksia.

Mitä tietomallintaminen on arkkitehtisuunnittelussa?

Tietomallintaminen on läsnä jokaisessa rakennushankkeen vaiheessa. Tarveselvitysvaiheessa laaditaan vaatimusmalli, hankesuunnitteluvaiheessa lähtötietomalli ja ehdotussuunnitteluvaiheessa luonnosmallit. Yleissuunnitteluvaiheessa kehitetään rakennusosamalli, josta saadaan toteutussuunnitteluvaiheessa toteutussuunnitelmat ja käyttöönottovaiheessa toteumamallit.

Rakennuksen ulkoseinä

Vaikka tietomallintaminen on ollut maailmalla käytössä jo vuosituhanteen vaihteesta alkaen, Suomessa sen laajamittainen käyttöönotto tapahtui vasta 2010-luvun jälkeen. Tämä siirtymävaihe sai tukea julkisista julkaisusarjoista, kuten YTV2007 ja myöhemmin YTV2012. Yleiset tietomallivaatimukset ovat julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen kehityshankkeen tulos. Ne kuvaavat tietomallintamisen periaatteita ja antavat ohjeita tietomallipohjaisen suunnittelun sekä rakentamisen toteuttamiseen.

Suomessa siirryttiin melko verkkaisesti 2D-suunnittelusta 3D-suunnitteluun, mutta nykyisin pienimmätkin suunnittelutoimistot hyödyntävät tietomallintamista, ja monet rakennusyhtiöt vaativat suunnittelijoiltaan tietomalleja. Yleinen ilmapiiri vaikuttaisi olevan sellainen, että tietomallien hyödyntämiseen kannustetaan ja tietomallintamisen arvo ymmärretään.

Tietomallista on merkittävä hyöty hankkeen osapuolille

Hankkeen alkuvaiheessa tietomalli hyödyttää etenkin rakennuttajaa, sillä rakennusosa-arviosta tehty kustannuslaskenta antaa rakennuttajalle osviittaa siitä, vastaako rakennus rakennuttajan likviditeettiä, onko rakennuttajalla siis maksukykyä rakennuttaa suunniteltua rakennusta. Tietomallintaminen mahdollistaa nopeamman informaationkulun suunnittelijoiden ja rakennuttajan välillä. Tämä edistää tehokasta ja laadukasta suunnittelua, mistä rakentaja varmasti hyötyy.

Tietomallintamisen hyödyt suunnittelijalle ovat selkeät. Sen sijaan, että pyöriteltäisiin 2D-piirustuksia ja vertailtaisiin niitä, voimme laittaa eri suunnittelualojen 3D-mallit päällekkäin, jolloin näemme välittömästi suurimmat mallien väliset ristiriidat. Mallinnusohjelmat tuottavat myös automaattisesti 2D-piirustuksia mallinnetusta kolmiulotteisesta geometriasta, ja jokainen 3D-malliin tehty muutos näkyy 2D-piirustuksessa heti. Tietomalli auttaa myös etenkin arkkitehtejä tarkistamaan suunnitelmiensa kvalitatiivisia aspekteja, esimerkiksi onko jokin tila liian korkea tai matala.

Rakennuksen seinä ja puu

Rakentaja hyötyy erityisesti erittäin tarkasti tehdyistä tietomalleista. Tällöin rakennusosien automaattinen valmistaminen on helppoa, kun voidaan käyttää malleihin sisältyvää numeerista dataa. Tietomallien ansiosta työmailla pystytään reagoimaan rakentamisen aikaisiin muutoksiin nopeasti. Tietomalleja tulisi hyödyntää myös työn vaiheistamiseen sekä hankintojen helpottamiseen.

Tietomallien hyödyt jatkuvat edelleen rakennusprosessin valmistuttua. Huolto-oppaaseen kerätyt materiaali- ja tuotetiedot voidaan linkittää tietomallien objekteihin, jolloin kiinteistön ylläpitäminen on tehokkaampaa. Usein tietomallista tehdään niin sanottu digitaalinen kaksonen, joka vielä entisestään tehostaa kiinteistönhallintaa. Tietomallintamisen hyödyt ovat siis kiistattomat hankkeen eri vaiheiden ja osapuolten näkökulmasta tarkasteltuna.

AFRY Ark Studio varmistaa kilpailukykynsä kehittämällä tietomallien käyttöään

AFRY Ark Studiota edeltävällä Pöyry Arkkitehdeillä siirryttiin kaksiulotteisesta suunnittelusta kolmiulotteiseen suunnitteluun vuosina 2012–2013. Jo ennen tätä joitakin projekteja tehtiin 3D-mallintamalla jopa vuosituhannen alussa. Olemme ottaneet tietomallintamisessa lyhyessä ajassa suuria harppauksia AFRY Ark Studiolla varmistaaksemme, että tietomallinnusosaamisemme on ajan tasalla ja kilpailukykyistä.

Tietomallintamiseen käytämme AFRY Ark Studiolla pääsääntöisesti Autodeskin Revittiä tai Graphisoftin Archicadia. Tietomallikoordinoinnissa hyödynnämme Solibri Officea tai Navisworks Managea ja erilaisia suunnittelua tehostavia skriptejä teemme Dynamolla tai Grasshopperilla. Tulevaisuudessa otamme hyvin todennäköisesti käyttöömme myös tekoälyn mahdollisuudet esimerkiksi renderoinnissa ja luonnossuunnittelussa.

Tietomallintaminen on rakennusalalla tehokas työkalu, joka nopeuttaa suunnittelua, vähentää virheitä ja parantaa yhteistyötä eri osapuolten välillä. Se luo virtuaalisen rakennuksen, jossa suunnittelijat voivat hioa yksityiskohtia ja havainnollistaa visioitaan asiakkaille. Tietomallintaminen mahdollistaa paremman projektinohjauksen, resurssien hallinnan ja energiatehokkuuden optimoinnin. Se on välttämätön asiantuntijatyökalu, joka vie rakennusalan kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa tulevaisuutta!

Kirjoittaja

Jani Naumanen - rakennusarkkitehti, järjestelmäasiantuntija, projektiarkkitehti

Jani Naumanen

rakennusarkkitehti, järjestelmäasiantuntija, projektiarkkitehti

Rakennusarkkitehti, järjestelmäasiantuntija, projektiarkkitehti

Janilla on kokemusta eri kokoisten teollisuus- ja asuinkerrostalohankkeiden tietomallikoordinoinnista. Hän on kiinnostunut sovittamaan innovatiivisia teknologioita osaksi arkkitehtisuunnitteluprosessia. Jani on innokas oppimaan, tekemään ja näkemään uutta.

+358504393756

jani.naumanen@afry.com

Ota yhteyttä: Jani Naumanen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.