The sea is windy

Ilmastoriskiarviot

Fyysiset ilmastoriskit ovat yksi olemassa olevan omaisuuden, investointiprojektien ja yrityskauppojen merkittävimmistä riskeistä

Riippuen sijainnista ja toimialasta, fyysiset ilmastoriskit voivat olla erittäin merkittäviä olemassa olevalle omaisuudelle tai suunnitteluvaiheessa olevalle projektille.

Fyysiset ilmastoriskit ovat yksi olemassa olevan omaisuuden, investointiprojektien ja yrityskauppojen merkittävimmistä riskeistä

Riippuen sijainnista ja toimialasta, fyysiset ilmastoriskit voivat olla erittäin merkittäviä olemassa olevalle omaisuudelle tai suunnitteluvaiheessa olevalle projektille. Osa fyysisistä rakenteista on erittäin pitkäikäisiä, jolloin on kannattavaa ottaa fyysiset ilmastoriskit huomioon mahdollisuuksien mukaan jo projektin suunnitteluvaiheessa. Kansainväliset rahoittajat (Euroopan investointipankki, Maailmanpankki jne.) vaativat myös enenevissä määrin selvitystä rahoitettavan projektin fyysisistä ilmastoriskeistä sekä tietoa siitä miten ilmastoriskejä käsitellään osana yrityksen riskienhallintaa.

 

Fyysisten ilmastoriskien käsittely AFRYllä

AFRY hyödyntää aina viimeisimpiä ja tarkoitukseen soveltuvia ilmastoskenaarioita ja ottaa projekteihin tarpeen mukaan teknisiä suunnittelijoita tarvittavilta aloilta. Näin voimme varmistaa, että mahdolliset projektin fyysiset ilmastoriskit saadaan siedettävälle tasolle oikeiden sopeutumiskeinojen avulla. Ilmastoriskien selvittäminen alkaa projekti- tai omaisuuskohtaisten vaaratekijöiden ja haavoittuvuuksien selvittämisellä, ja jatkuu valittujen kohteiden paikkakohtaisen altistumisen selvittämisellä, jossa hyödynnetään myös paikkatietopohjaista ilmastoskenaariodataa yleisesti ainakin kahdesta eri ilmastoskenaariosta. Skenaarioiden valinnassa hyödynnetään myös arvioitavien kohteiden taloudellista elinikää, jolloin voidaan arvioida eri sopeutumiskeinojen kustannuksia ja hyötyjä tietyssä kohteessa. Seuraamme myös jatkuvasti kansallisten ja kansainvälisten ohjeistusten ja vaatimusten kehittymistä, jotta voimme tuottaa aina tarvittavan tasoisen ilmastoriskiselvityksen.

Climate change
Ischia - climate change adaptation report
AFRY koordinoi ja vastasi suurilta osin Euroopan investointipankin tilaaman raportin laatimisesta, joka koski Ischian saaren ilmastonmuutokseen sopeutumista.
Anssi Karppinen - Business Development Manager, Water Studies, Finland
Anssi Karppinen
Digitalisaatiopalveluiden kehittämispäällikkö, Ympäristö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Anssi Karppinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.