Young coworkers discussing business ideas at modern office. Bearded man pointing hand to laptop display. Graphs, online interfaces, diagram on notebook screen. Horizontal, blurred, color filter.

Kiinteistön huoltokirjapalvelut

Kiinteistön huoltokirja – kiinteistö kiittää

Huoltokirja tekee kiinteistön ylläpidosta helpompaa. Siitä näkee, mitä huoltotoimenpiteitä kiinteistölle on tehty ja mitä tullaan tekemään. Huoltokirjan myötä kiinteistönhuolto muuttuu säännölliseksi ja suunnitelmalliseksi, mikä auttaa pitämään kiinteistön hyvässä kunnossa. Täydellinen huoltokirja vaikuttaa myös positiivisesti kiinteistön arvoon – aivan kuten moitteeton huoltokirja autojen kohdalla.

AFRY huoltokirja kulkee mobiilisti mukana

AFRY-huoltokirjaa on helppo ja miellyttävä käyttää, se kulkee mobiilisti mukana ja nopeuttaa tiedonsiirtoa ja raportointia. Aiemmin kiinteistöjen huoltokirjat ovat olleet paperisia ja kadonneet helposti. AFRYn huoltokirjapalvelun myötä huoltokirjat on mahdollista kerätä yhteen digitaalisessa muodossa, mikä päivittää kiinteistöjen huoltokirjat 2020-luvulle. Huoltokirjojen avulla voidaan parantaa rakennuksen ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa, kun huoltokirjat löytyvät samassa muodossa huoltokirjapalvelusta.

AFRY-huoltokirjapalvelu on kestävä, kustannustehokas ja turvallinen tapa tallentaa tärkeää huoltotietoa käyttöoikeuden saaneiden henkilöiden saataville. Lain mukaan huoltokirjassa on määritettävä rakennuksen tehtäväohjeet, huoltovälit ja vastuut. Huoltokirjan käyttö on tärkeää kiinteistöjen huollon tarkkuuden ja dokumentoinnin kannalta.

Dokumentoitu huoltohistoria nostaa myös kiinteistön arvoa. Ennakoiva huolto huoltokirjan avulla on kiinteistön elinkaaren aikana edullisempaa ja aiheuttaa vähemmän häiriöitä kiinteistön käyttäjälle. Näin yllättäviltä korjauksilta ja kiiretilanteilta vältytään.

Kiinteistön hoidosta vastaavien työntekijöiden on helppo perehtyä uuteen kohteeseen yhteen koottujen tietojen avulla. Järjestelmän käyttöoikeudet annetaan valituille henkilöille, ja saatavilla olevia tietoja voidaan rajata käyttäjittäin. Tämä parantaa tietoturvaa ja vähentää turvallisuusriskejä.

Uusimpaan tekniikkaan perustuva järjestelmä on muokattavissa käyttäjäorganisaation tarpeita vastaavaksi visuaalista ilmettä myöten. Järjestelmässä on uudenaikaiset rajapinnat esimerkiksi asiakkaan omiin järjestelmiin. Rajapintojen avulla tietoa voidaan vastaanottaa ja jakaa helposti sekä toimintavarmasti.

Kaikki AFRYn laatimat huoltokirjat viedään AFRYn huoltokirjajärjestelmään. Samaan järjestelmään voidaan tallentaa myös aiemmat huoltokirjat muilta toimijoilta. Täten kaikki huoltokirjat löytyvät samasta paikasta ja niiden hallinnointi helpottuu.

Huoltokirja auttaa huolehtimaan kiinteistöstä sen koko elinkaaren ajan

Huoltokirja auttaa niin auton kuin kiinteistönkin ylläpidossa. Kiinteistöjen osalta haasteena on yleensä se, ettei niitä huolleta niin riittävästi ja säännöllisesti kuin mitä esimerkiksi autoilta vaaditaan. Toinen haaste on, ettei kiinteistöjä valmisteta liukuhihnalla, joten ne vaativat yksilölliset huolto-ohjelmat.

Huoltokirjan laatiminen on keino varmistaa kiinteistön arvon säilyminen sekä huolehtia ennakoivasti sen kunnosta ja käytettävyydestä koko elinkaaren ajan. Ennakoiva huolto ja kunnossapito ovat pitkällä aikavälillä huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin kiireellä tehtävät hätäkorjaukset. Huoltokirjan ja -ohjelman laatimisen yhteydessä kannattaa tehdä myös kiinteistön laitetietojen inventointi eli laatia konekortit.

Kun kiinteistön huoltokirja on tehty ja käytössä, on hyvä varmistaa, että huolto tehdään oikein. Tarjoamme kiinteistöjen omistajille ja ylläpitäjille kattavaa ja puolueetonta asiantuntijapalvelua erityyppisten rakennusten huoltokirjojen ja -ohjelmien laadintaan, seurantaan ja auditointiin sekä tarvittaessa kiinteistöpalvelujen ja huoltoliikkeiden kilpailuttamiseen huoltokirjojen avulla myös usean kohteen osalta.

Keskity ydintoimintaasi hyödyntämällä asiantuntijapalveluita

Ison kiinteistömassan omistajan elämää helpottaa, kun kaikilla kiinteistöillä on oma huoltokirja, jota päivitetään ajantasaisesti. Huoltokirja on tehokas askel kiinteistön ylläpidon haltuun ottamisessa. Oikeanlaisella ylläpidolla kiinteistön energiatalous pysyy asianmukaisella tasolla, viihtyisien ja terveellisten olosuhteiden ylläpitäminen helpottuu. Tämän lisäksi rakennusosille ja laitteille saavutetaan optimaalinen elinkaari. Myös kiinteistönhoitoliikkeen työn suunnittelu tarkentuu, työnjohto helpottuu ja huoltotyöstä syntyy palautetietoa tilaajalle, mikä puolestaan helpottaa seurantaa.

Palvelumme vaihtelee täysvastuullisista ratkaisuista täsmäpalveluihin. Huoltohistorian dokumentointi nostaa kiinteistön arvoa.

Uudiskohteen huoltokirjan koordinointi- ja laadinta

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) velvoittaa, että rakennettavalle uudiskohteelle tulee laatia huoltokirja kohteen rakentamisvaiheen aikana. Saneeraus- ja laajennusprojekteissa huoltokirjavelvoite on voimassa rakennuslupaa vastaavasti. Vahasen huoltokirjapalvelun avulla huoltokirjan saa uudiskohteeseen avaimet käteen -periaatteella: huolehdimme kaikkien tarvittavien tietojen kokoamisesta sekä sähköisen huoltokirjan laatimisesta. Paperinen huoltokirjakansio on helppo tulostaa sähköisestä huoltokirjasta, mikäli sitä tarvitaan.

Huoltokirjapalvelu auttaa esimerkiksi rakennusliikettä hoitamaan huoltokirjavelvollisuuden, joka ei ole oman liiketoiminnan ytimessä. Sopimusasiakkuus on helppo vaihtoehto, ja palvelun sisältö voidaan sopia tapauskohtaisesti tukemaan yrityksen toimintaa. Lisäksi varmistamme tilaajan puolesta, että huoltokirja tulee varmasti käyttöön, kouluttamalla, seuraamalla ja raportoimalla huoltokirjan käyttöä. Huoltokirjan tehokas ja oikea käyttö on kaikkien etu sekä edellytys takuun säilymiselle.

Energy_Solar Power

Voimmeko olla avuksi?

Voit jättää tarjouspyynnön meille lomakkeen kautta. Pyrimme vastaamaan tarjouspyyntöön mahdollisimman nopeasti. Huomioithan kuitenkin, että emme tarjoa palveluita yksityishenkilöille. Tuotamme palveluita koko Suomen alueella taloyhtiöille sekä kiinteistön omistajille ja kiinteistösijoittajille.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on rakennuksen huoltokirja? Arrow pointing right

Huoltokirja toimii linkkinä rakentamisen ja ylläpidon välillä ja kertoo, milloin kiinteistön rakennustekniset osat ja tekniset järjestelmät vaativat huoltoa. Huoltokirjassa määritetään tehtäväohjeet, huoltovälit ja vastuut, ja siinä säilytetään rakennuksen huoltohistoria. Huoltokirjaan on koottu oleelliset dokumentit, joita tarvitaan kiinteistön ylläpidossa.

Kuka omistaa huoltokirjan? Arrow pointing right

Huoltokirja on kohdekohtainen, ja sen olisi hyvä pysyä kiinteistön/taloyhtiön omistuksessa. Tällöin rahanarvoisen huoltohistorian arvo säilyy kiinteistöllä.

Mitä hyötyä huoltokirjasta on? Arrow pointing right

Huollon tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin on käytettävissä selkeät laajuus- ja tehtävämäärittelyt. Kiinteistönhoito on ennakoivaa, suunnitelmallista ja tarpeen mukaista. Yllättävät vikakorjaukset ja kiiretilanteet vähenevät Kiinteistön energiatalous pysyy asianmukaisella tasolla. Viihtyisien ja terveellisten olosuhteiden ylläpitäminen helpottuu. Asianmukaisella huollolla saavutetaan optimaalinen elinkaari rakennusosille ja laitteille. Kiinteistönhoitoliikkeen työn suunnittelu tarkentuu ja työnjohto helpottuu. Huoltotyöstä syntyy palautetietoa tilaajalle, seuranta helpottuu Kiinteistön tekniikka, huoltokohteet ja huoltohistoria on dokumentoitu helposti käytettävään muotoon. Työntekijöiden vaihtuessa huoltokirjan avulla pääsee nopeasti perehtymään kohteeseen. Uudiskohteissa huoltokirjan käyttö on edellytys takuun säilymiselle.

Miksi kannattaa valita sähköinen huoltokirja? Arrow pointing right

Käyttäjillä on ajasta ja paikasta riippumatta aina käytössään
huoltokirjan viimeisin, ajantasainen versio.

Olli Rautsi - Tiimipäällikkö, Älykkäät ja kestävät rakennukset, Espoo
Olli Rautsi
Tiimipäällikkö, Älykkäät ja kestävät rakennukset, Espoo

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Olli Rautsi

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.