Pixabay paper-g894ed40bf_1920.jpg

Sivutuotestatushakemukset ja Ei-enää-jätettä -menettelyt (EEJ)

Sivutuotestatushakemukset ja Ei-enää-jätettä -menettelyt (EEJ)

Materiaalin jätestatuksesta ja sen päättymisestä voidaan päättää ympäristöluvan tai sen muuttamisen yhteydessä. Sivutuotestatuksen voi saada myös ELY-keskuksen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen erillisellä lausunnolla. Kaikkien jätelain mukaisten kriteerien tulee täyttyä.

AFRY laatii asiantuntijana yhteistyössä asiakkaan kanssa jätelain mukaiset vaatimukset täyttävät sivutuote- tai EEJ-lupahakemukset.

Materiaalin jäteluonteen päättyessä siitä voi tuotteena tulla kemiallinen aine tai seos, jolle tulee tehdä REACH-asetuksen mukainen rekisteröinti. Avustamme myös sivutuotteiden ja EEJ-materiaalien REACH-rekisteröintivelvoitteiden selvittämisessä.

Tutustu tarkemmin, mitä tarkoittaa sivutuote ja mitä tarkoittaa jätteeksi luokittelun päättyminen

Sivutuote Arrow pointing right
Tuhkakasa

Aine tai esine ei ole jäte, vaan sivutuote, jos se syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, ja:

1) aineen tai esineen jatkokäytöstä on varmuus;

2) ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti;

3) aine tai esine syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; sekä

4) aine tai esine täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä sen käyttö kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

 

Sivutuotteen ja jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat kriteerit (Jätelaki 646/2011, 5 a ja 5 b §).

Jätteeksi luokittelun päättyminen Arrow pointing right
Betoni

Jäte, joka on kierrätetty tai muuten hyödynnetty, ei ole enää jätettä, jos:

1) sitä on määrä käyttää erityisiin tarkoituksiin;

2) sillä on markkinat tai kysyntää;

3) se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten ja standardien mukainen; ja

4) sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

 

Sivutuotteen ja jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat kriteerit (Jätelaki 646/2011, 5 a ja 5 b §).

Katri Luoma-aho - Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut
Katri Luoma-aho
Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Katri Luoma-aho

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.