city at night from above

Alueellinen riskitarkastelu Espoon Kerassa

Alueellinen riskitarkastelu Espoon Kerassa

Espoon Kerassa teollisuus- ja logistiikkatoiminoissa oleva alue ollaan muuttamassa kaupunkimaiseksi paikalliskeskukseksi.

Alueen maaperässä ja pohjavedessä esiintyy paikoin korkeita pitoisuuksia metalleja ja orgaanisia haitta-aineita. Lisäksi maaperän huokoskaasussa esiintyy helposti haihtuvia yhdisteitä.

Riskiarvioinnin haasteellisuus tulee alueen useista nykyisistä ja tulevista eri maankäytönmuodoista. Eri maankäyttömuodoille määritettiin suurimmat hyväksyttävät pitoisuudet.

Riskiarvioinnin lähtökohtana alueella todetut haitta-aineet, maaperän ominaisuudet, hydrogeologia ja suunniteltu rakentaminen.

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Useita
  • Hanke: Teollisuus- ja logistiikka-alueen muuttaminen paikalliskeskukseksi
  • Aika: 2022 –
  • AFRYn rooli: tutkimukset