Hakaniemen hallin työmaa Helsingissä

Hakaniemen kauppahalli, Helsinki

Hakaniemen kauppahalli, Helsinki

Hakaniemen kauppahallin alue on toiminut 1800-luvun lopusta lähtien tori- ja torikauppakäytössä. Hakaniemen kauppahalli on rakennettu vuonna 1914 ja se on peruskorjattu vuosina 1956 ja 1971.

Vuonna 2018 alkaneen peruskorjauksen yhteydessä poistettiin sekä kauppahallin alapohjan alapuolisesta maaperästä että piha-alueelta jätteellistä maa-ainesta, joka sisälsi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Alueelta poistettiin yhteensä noin 6 100 t kunnostustavoitteet ylittäviä maita.

Työ sisälsi pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelman laadinnan, kunnostuksen valvonnan, maa- ja vesinäytteiden oton ja niiden tulosten tulkinnan.

Vuonna 2023 peruskorjaus on edelleen käynnissä.

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Helsingin kaupunki
  • Hanke: Kauppahallin peruskorjaus
  • Aika: 2018 –
  • AFRYn rooli: tutkimukset