water lake tree nature environment

Hartaanselän maaperätutkimukset

Hartaanselän maaperätutkimukset

AFRY on tehnyt maaperän pilaantuneisuustutkimuksen Oulussa Hartaanselän alueelle Oulujoen suistoon, jossa järjestetään asuntomessut vuonna 2025.

Tutkimusalueella on ollut teollista toimintaa 1800-luvulta lähtien. Kaupunginvarikko on toiminut alueella 1920-luvulta aina 2010-luvun loppupuoliskolle. Alueella on ollut myös asutusta, uittotoimintaan liittyviä rakennuksia sekä huvipuistotoimintaa.

Maaperässä todettiin raskaita öljyhiilivetyjä, PAH-yhdisteitä sekä yksittäisten metallien pitoisuuksia, lisäksi alueella havaittiin paikoin tervaa. Pohjavedessä todettiin elohopeaa alhaisina pitoisuuksina.

Alueelle laadittiin riskinarvionti ja alueet, joissa maaperän pilaantuneisuutta todettiin on kunnostettu tai niihin on kohdistettu tarkentavia tutkimuksia.

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Oulun kaupunki
  • Hanke: Maaperätutkimukset asuntomessualuelle
  • Aika: 2018
  • AFRYn rooli: tutkimukset