hietamakoski-kalatie-aanekoski-finland-areal-fishway

Hietamakosken kalatie Äänekoskella

Kalatiellä kaloille uusi vaellusreitti

Jotta kalat ja muut vesieliöt pystyisivät vapaasti liikkumaan voimalaitoksen ohi, Vattenfall rakentaa Äänekoskella sijaitsevan Hietamankosken vesivoimalan yhteyteen kalatien. AFRY teki kalatien rakenne- ja kalliorakennesuunnittelun.

Hietamankosken voimalaitos on teholtaan noin 7 MW ja sen putouskorkeus on noin 13,5 m. Hietamankoski kuuluu noin 80 km pitkään Saarijärven reittiin Kymijoen vesistöalueella. Ennen ihmistoiminnan vaikutuksia Saarijärven reitti oli merkittävä taimenvesi. Vesivoimalaitosten rakentamisen myötä taimenen luontainen vaellusyhteys reitillä kuitenkin katkesi, ja kalatiehankkeen avulla vesistön kala- ja vesieliökantojen, kuten taimenen, elinympäristöjä pyrittiin laajentamaan.

Hietamakosken kalatie on pystyrakokalatie, joka muodostuu teknisistä betonirakenteisista kalatieosista. Tekniset osuudet koostuvat suuremmista ala- ja yläaltaista ja niiden välisestä pystyrako-osuudesta, jossa on tasaisin välimatkoin hitaamman virtaaman omaavia lepoaltaita. Putous altaasta seuraavaan on 0,25 m. Kalatien pystyrako-osuus on noin 180 m pitkä ja se sisältää yhteensä 57 pystyrakoa. Kallion sisään sukeltava kalatie on voimalaitoksen läheisyyden vuoksi vaativa kalliorakennuskohde.

Voimalaitoksen alakanavan vedenpinnan korkeuden merkittävän vaihtelun vuoksi kalatien suuaukko toteutetaan teknisenä rakenteena, jossa kalatien ala-altaan vedenpintaa ja suuaukon purkautumista säädetään automaattisella säätöluukulla, jolloin suuaukon houkutusvirtaama saadaan halutulle kalalajille optimaaliseksi ja optimaaliseen paikkaan kaikilla vedenpinnan tasoilla. Kalatien alaosaan tehdään myös varaus 0,5 m3/s pumppaamolle, jolla kalatiestä ulosvirtaus saadaan tarvittaessa yli kaksinkertaistettua, jotta kala löytää kalatien suuaukolle.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Vattenfall Oy
  • Tyyppi: Kalatie
  • Palvelut: Rakenne- ja kalliorakenne-, maarakennus-, koneisto- sekä SIA-suunnittelu
  • Aika: 2018–2019
hietamakoski-kalatie-aanekoski-fishway-hydro-finland