Logistiikkarakennus

Kanta-Hämeen logistiikkaselvitys

Selvitys tukee alueen liikennejärjestelmän kehitystä

AFRY toteutti kattavan selvityksen Kanta-Hämeen logistiikan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Selvitys tukee alueen liikennejärjestelmän kehitystä ja tarjoaa tärkeää tietoa maakuntakaavoituksen edistämiseksi.

AFRY laati ajantasaisen ja kattavan kokonaiskuvan Kanta-Hämeen alueen logistiikan nykytilanteesta ja kehitysnäkymistä sekä logistiikan trendien vaikutuksista tulevaan kehitykseen Uudenmaan ELY-keskuksen, Hämeen liiton ja Kanta-Hämeen kuntien tilaamassa hankkeessa. Lisäksi selvityksessä tunnistettiin elinkeinoelämän toiminnalle ja toimintaedellytysten kehittämiselle tärkeät liikenneverkon osat. Näin selvitys palvelee alueen liikennejärjestelmän kehitystä ja tuottaa tietoa käytettäväksi maakuntakaavoituksen edistämisessä.

Kanta-Hämeen keskeinen logistinen sijainti eteläisessä Suomessa tekee siitä liikenteellisesti välittäjämaakunnan. Useat päätiet, kuten valtatiet 2, 3, 10 ja 12, sekä päärata kulkevat alueen läpi, ja niiden risteämiset muodostavat logistisia solmupisteitä, joissa toimii sekä monipuolista elinkeinotoimintaa että logistiikka-alueita. Jokaiseen maakunnan seutukuntaan liittyy ympäristökuntineen logistiikkaan liittyviä kehitysmahdollisuuksia. Kunkin alueen roolia on mahdollista vahvistaa Suomen logistiikkajärjestelmässä kunkin seutukunnan profiilin mukaisesti.

 kartta tarkastelualueen tie- ja rataverkosta
Kartta tarkastelualueen tie- ja rataverkosta

Janakkalan alueelle sijoittuva MORE on hyvä esimerkki logistiikka-alueen kehityksestä, joka on kasvamassa merkittäväksi valtakunnantason logistiikan toimijaksi. Keskeinen logistinen sijainti ja hyvä saavutettavuus lisäävät myös tarvetta kehittää raskaan liikenteen taukopaikkoja sekä vihreän siirtymän myötä eri käyttövoimien jakelu- ja latausinfrastruktuurin kehittämis- ja sijoittumistarpeita Kanta-Hämeen logistisissa solmupisteissä. Toisaalta logistinen sijainti edellyttää tarkastelua naapurimaakuntien ja seutukuntien kehitykseen sekä niiden logistiikkakeskusrakenteisiin. Saavutettavuus eri suuntiin on Kanta-Hämeen kaltaiselle maakunnalle suuri mahdollisuus. Työssä tarkasteltiinkin lopuksi myös näkökulmia siihen, miten erinomaista logistista sijaintia saadaan hyödynnettyä uusien investointien sijoittumiseksi alueelle.

Hanke tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa tilaajaorganisaatioiden ja eri sidosryhmien kanssa. Hankkeessa tuotetiin tietoa strategisen tason kehityssuuntauksista ja niiden vaikutuksista alueen saavutettavuuteen ja logistiikan toimivuuteen. Onnistuimme myös tunnistamaan yksityiskohtaisia kehittämiskohteita. Logistiikan kokonaiskuvan tarkastelu ja sen muodostaminen mahdollisuuksien kautta tuki erinomaisesti koko työskentelyä. Liikenne-ennustetarkastelut laati yhteistyökumppanimme FLOU Oy.

Ota yhteyttä

Jarkko Rantala - Johtava asiantuntija, logistiikka

Jarkko Rantala

Johtava asiantuntija, logistiikka

Ota yhteyttä: Jarkko Rantala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.