Future Cities Insights Hero stairs to green city garden park

Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartta

Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartta

AFRY koordinoi Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartan laatimista.

Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartan toteutumisen ja menestyksen avaintekijöiksi tunnistettiin yritysyhteistyö, laajempi alueellinen yhteistyö, hankintakumppanuuksien hyödyntäminen sekä digitalisaatio.

Oulun kaupungin tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2040 ja kestävä kasvu, joka mahdollistaa ympäristön hyvän tilan säilyttämisen ja varmistaa kaupungin elinvoimaisuuden. Kiertotalouden tiekartan avulla Oulun kaupunki muodostaa yhtenäisen suunnan ja tavoitteen kiertotalouden toteuttamiseksi.

Työn lopputuloksena laadittiin Oulun kiertotalouden tiekartta neljälle eri pääpainopisteelle: energia, rakentaminen, materiaalikierrot ja ruokajärjestelmä. Päästöjen kannalta merkittävimmät sektorit valikoituivat tiekartan painopisteiksi. Lisäksi tiekartassa painotettiin koulutuksen ja kestävän kuluttamisen näkökulmaa, sillä osaaminen ja ymmärrys ovat kiertotalouden toteutumisen kannalta avainasemassa. Maankäyttö ja kaavoitus sekä kestävät kiertotalouden mukaiset hankinnat nousivat myös tärkeiksi teemoiksi, joille laadittiin omat toimenpideohjelmat.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Oulun Kaupunki
  • Hanke: Kiertotalouden tiekartta
  • Aika: 3/2020 - 3/2021
  • Sijainti: Oulu
  • AFRYn rooli: Kiertotalousasiantuntija
Katri Luoma-aho - Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut
Katri Luoma-aho
Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Katri Luoma-aho

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.